Akta Konferencji Episkopatu Polski za 2021 r.

16-02-2022
0
4618

Na początku roku 2022 ukazał się 33 numer „Akt Konferencji Episkopatu Polskiˮ. Publikacja zawiera dokumenty wydane od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Najważniejsze dokumenty związane z Konferencją Episkopatu Polski są wydawane w formie rocznika.

Akta KEP nr 33 (plik pdf do pobrania)

33 numer „Akt Konferencji Episkopatu Polskiˮ, oprócz decyzji Stolicy Apostolskiej dotyczących polskiego Kościoła, zawiera przede wszystkim uchwały podjęte podczas trzech zebrań plenarnych, które miały miejsce w marcu, czerwcu i listopadzie 2021 roku. Kolejne działy „Akt” dokumentują stanowiska, jakie zajmowali biskupi w ciągu roku, m.in. w ważnych sprawach społecznych. Ostatni dział „Akt” zawiera dane statystyczne.

„Akta KEP” stanowią organ urzędowy Konferencji Episkopatu Polski. Wydaje je od 1998 roku Biuro Prasowe KEP. Od 2015 roku ukazują się jako rocznik. Wcześniej wydawane były co pół roku.

Numery archiwalne

Publikujemy tekst „Wprowadzenia” do 33 numeru „Akt KEP”:

Wprowadzenie

Miniony rok ‒ podobnie jak poprzedni ‒ upłynął na całym świecie pod znakiem pandemii. Dodatkowo niepokoje społeczne wzbudziła sytuacja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej. Mimo wielu innych trudnych spraw, rok 2021 przyniósł też wiele radosnych wydarzeń w życiu Kościoła w Polsce. Niewątpliwie jednym z najważniejszych była długo oczekiwana beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbyła się 12 września w Warszawie wraz z beatyfikacją Matki Elżbiety Róży Czackiej. Należy też wspomnieć o wizycie ad limina apostolorum polskich biskupów, która po ponad siedmiu latach od poprzedniej, odbyła się w dniach od 4 do 29 października. Ważnym wydarzeniem dla całego Kościoła powszechnego była również inauguracja XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat synodalności (Rzym, 9-10 października br.).

Bieżący, 33 już numer „Akt Konferencji Episkopatu Polskiˮ, oprócz decyzji Stolicy Apostolskiej dotyczących polskiego Kościoła, zawiera dokumenty, które wydała w roku 2021 Konferencja Episkopatu Polski. Przede wszystkim są to uchwały podjęte podczas trzech zebrań plenarnych, które miały miejsce w marcu, czerwcu i listopadzie. Jest wśród nich m.in. uchwała w sprawie przyjęcia uaktualnionego tłumaczenia Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku, a także decyzje personalne dotyczące składu gremiów Episkopatu czy też uchwały o rozpoczynających się procesach beatyfikacyjnych. „Akta KEP” zawierają również dekret Kongregacji ds. Duchowieństwa zatwierdzający dokument „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” z nowymi zasadami formacji kapłańskiej w Polsce oraz dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski dotyczący wieku oraz przymiotów kandydatów i kandydatek do stałego lektoratu i akolitatu.

Kolejne działy „Akt” dokumentują stanowiska, jakie zajmowali biskupi w ciągu roku, m.in. w ważnych sprawach społecznych. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki dwukrotnie apelował o pomoc humanitarną dla migrantów, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, a w sierpniu ogłosił Dzień Solidarności z Afgańczykami. O wsparcie dla migrantów i uchodźców prosił też bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Rada Stała KEP, w specjalnym oświadczeniu z 22 grudnia, wsparła natomiast papieskie wezwanie o umożliwienie Kościołom lokalnym, przyjęcia u siebie osób pilnie potrzebujących pomocy. Biskupi wyrażali również swoje stanowisko m.in. w związku ze szczepieniami przeciw koronawirusowi. Uwagę zwracają także dokumenty delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży w sprawach przestępstw i grzechu wykorzystywania seksualnego nieletnich przez niektórych duchownych.

Ostatni dział „Akt”, zawierający dane statystyczne, w tym roku jest uboższy o badania dotyczące dominicantes i communicantes, które w roku 2020 ‒ ze względu na pandemię ‒ nie zostały przeprowadzone.

Oddając publikację w ręce Czytelników, zachęcam serdecznie do sięgania zarówno po papierowe wydania „Akt Konferencji Episkopatu Polski”, jak również do dokumentów zebranych na stronie internetowej www.episkopat.pl w zakładce: Akta KEP (www.episkopat.pl/akta_kep_dokumenty).

ks. Leszek Gęsiak SJ
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 31 grudnia 2021 r.

 BP KEP

BRAK KOMENTARZY