Akta Konferencji Episkopatu Polski 2023 

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie występowania duchownych, członków instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz niektórych wiernych świeckich w mediach [PDF]>>


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2022 (PDF)

Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku, stan prawny na dzień 18 maja 2022 r. zaktualizowany przekład na język polski [PDF] >>

Dokument Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski: „Kryteria eklezjalności wspólnot katolickich” [PDF] >>


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2021 (PDF)

Uchwała nr 22/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego polskiego tłumaczenia Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. >>

Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku, zaktualizowany przekład na język polski [PDF] >>

„Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” – Warszawa, 16 czerwca 2021 [PDF] >> 

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie podwyższenia sumy maksymalnej alienacji [PDF] >>

Oświadczenie w sprawie promulgacji Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie podwyższenia sumy maksymalnej alienacji [PDF] >>

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wieku i przymiotów kandydatów do posługi stałego lektoratu i akolitatu, nie będących kandydatami do święceń [PDF] >>

Oświadczenie w sprawie promulgacji i wejścia w życie Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wieku i przymiotów kandydatów do posługi stałego lektoratu i akolitatu, nie będących kandydatami do święceń, 3 grudnia 2021 r. [PDF] >>

 


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2020 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2019 [PDF]

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego – Warszawa, 26 listopada 2019 r. [PDF]

Nowelizacja Wytycznych dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia – Warszawa, 16 października 2019 r. [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2018 [PDF]

Oświadczenie w sprawie promulgacji Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski dotyczącego sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem – Warszawa, 19 czerwca 2018 r. [PDF]

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski dotyczący sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim

Oświadczenie w związku z Dekretem ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2017 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2016 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2015 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2014/ 1 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2014/ 2 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2013/ 1 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2013/ 2 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2012/ 1 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2012/ 2 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2011/ 1 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2011/ 2 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2010/ 1 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2010/ 2 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2009/ 1 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2009/ 2 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2008 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2007 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2006/ 1 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2006/ 2 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2005 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2004 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2003 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2002 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2001 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2000/ 1 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 2000/ 2 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 1999 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 1998/ 1 [PDF]


Akta Konferencji Episkopatu Polski 1998/ 2 [PDF]