Apel o modlitwę w intencji ofiar handlu ludźmi

05-02-2016

Do tego, aby „modlitwą i czynem” wesprzeć ofiary osób zajmujących się handlem ludźmi zachęca sekretarz generalny Episkopatu bp Artur Miziński. „W Roku Miłosierdzia pochylmy się nad dramatem i cierpieniem tych, których uczyniono niewolnikami, odzierając ich z człowieczeństwa” – czytamy w apelu z okazji II Międzynarodowego Dnia Modlitw i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi. Decyzją Ojca Świętego Franciszka jest on obchodzony 8 lutego, we wspomnienie św. Józefiny Bakhity.

0
1932

plakat

DOKUMENT: Tekst Apelu

Pochodząca z Sudanu św. Józefina Bakhita jako dziecko została porwana i sprzedana do niewoli, w której spędziła wiele lat. Po wykupieniu przez włoskiego konsula odzyskała wolność i wstąpiła do zgromadzenia Córek Miłości.  W jej liturgiczne wspomnienie, 8 lutego od ubiegłego roku w Kościele powszechnym jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Modlitw i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi.

Sekretarz Generalny Episkopatu w apelu na ten dzień zachęca do włączenia się w diecezjach i parafiach w nocną modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji współczesnych niewolników i ludzi dręczonych. Akcję modlitewną zainicjowała sieć BAKHITA przy Konsulcie Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Celem sieci jest m.in. pomoc ofiarom handlu ludzi, w tym tworzenie w całej Polsce anonimowych, interwencyjnych punktów pomocowych.

Zobacz też:
Apel Sieci Bakhita
Strona internetowa stowarzyszenia PoMoc


Modlitwy za ofiary handlu ludźmi

8 lutego – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MODLITWY I REFLEKSJI PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI

Modlitwy za ofiary handlu ludźmi:

Boże, kiedy słyszymy głos kobiet, mężczyzn i dzieci oszukanych
i  uprowadzonych w celu wyzysku seksualnego, przymusowej pracy
i pozbawianych organów, nasze serca ogarnia smutek i jesteśmy wstrząśnieci, ponieważ nasi bracia i siostry są odzierani z godnosci, ich prawa są nieszanowane, są zastraszani, okłamywani i doświadczają przemocy.

Boże, pomóż nam przeciwdziałać w naszym życiu
wszelkim formom niewolnictwa.

Prosimy Cię razem ze świętą Bakhitą, aby ustał handel ludźmi.

Daj nam mądrość i siłę, aby być blisko tych wszystkich,
których ciała, serce i duch zostały zranione.

Niech  z naszą pomocą wypełnią się w życiu naszych wykorzystywanych braci
i sióstr Twoje obietnice i pragnienia, aby każdy człowiek doświadczał Twojej troski
i czułej miłości.

Nawróć Panie tych wszystkich, którzy zajmują się handlem ludźmi
i dopuszczają tej zbrodni, przemień ich serca.

Wspieraj nasze zaangażowanie na rzecz wolności, która jest Twoim darem
dla wszystkich Twoich dzieci. Amen

 www.a-light-against-human-trafficking.info

***

Dobry Boże, nasz OJCZE

rozjaśnij ciemności serc tych wszystkich, których współczesny świat

uczynił niewolnikami. Prosimy Cię, daj im Panie:

mocną  wiarę, że Ty o nich nie zapomniałeś, a ich życie jest dla Ciebie cenne i drogie

wytrwałą nadzieję, że ich  wyzwolisz z rąk oprawców i przywrócisz im utraconą godność

miłość silniejszą od nienawiści, niech w Tobie odnajdą moc przebaczenia i odwagę kochania.

Maryjo, Pocieszycielko strapionych i  Matko Najczulsza,

przytul  do Twojego serca wszystkich zranionych na ciele i duszy, by zdrowiały rany ich serc! AMEN!


TEKST APELU SIECI BAKHITA:

Zamieńmy NOC w MOC MIŁOSIERDZIA!

Bezużyteczne jest otwieranie wszystkich drzwi świętych we wszystkich bazylikach świata, jeśli drzwi naszego serca są zamknięte (Papież Franciszek)

8 lutego, w dniu wspomnienia św. Bakhity, mamy konkretną okazję otworzyć szeroko serca
i wyrazić naszą solidarność z tymi wszystkimi, których świat i jego żądze uczynili współczesnymi niewolnikami.  

Handel ludźmi jest plagą naszych czasów, zbrodnią, wobec której nie możemy pozostawać obojętni. Szacuje się, że w świecie żyje 27 mln kobiet, mężczyzn i dzieci, którzy są zmuszani do pracy w niewolniczych warunkach, są wykorzystywani seksualnie, przymusza się ich do żebractwa, pozbawia organów.

Papież Franciszek ubiegłego roku ogłosił liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhity, niewolnicy z Sudanu, Międzynarodowym Dniem Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi.

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia z jeszcze większą gorliwością podejmijmy modlitwę za ofiary handlu ludźmi, szukajmy sposobów jak przeciwdziałać temu zjawisku i jak pomóc pokrzywdzonym. Zapewne nieraz dręczy nas pytanie, co możemy zrobić? Jak przeciwdziałać? Ogarnia nas bezsilność wobec rozmiaru tego zła. Nie czekając na rzeczy wielkie, uczyńmy prosty gest i

Zamieńmy NOC w MOC MIŁOSIERDZIA!

Odmówmy koronkę do Miłosierdzia Bożego o 3:00 godzinie w nocy i przyzywajmy miłosierdzia dla ofiar handlu ludźmi i sprawców ich cierpienia.

Dlaczego 3. godzina w nocy? Pod osłoną nocy dokonuje się wiele zła, wyzysku, upokorzeń, których doświadczają ofiary handlu ludźmi. Nocą płyną łzy wstydu, udręczenia, bezsilności, łzy tęsknoty za utraconą wolnością. W nocy toczy się zmaganie i duchowa walka z mocami ciemności. Ale wierzymy, że świat i wszelka władza i moc należą do Boga! Dlatego o tej nocnej porze wstańmy i podejmijmy modlitwę, aby w życiu wszystkich zniewolonych objawiła się moc miłosierdzia Boga.

Dlaczego Koronka do Miłosierdzia Bożego? W Roku Miłosierdzia właśnie tą modlitwą otoczmy ofiary handlu ludźmi, których wyzwolenia pragnie Miłosierne Serce Ojca. Módlmy się za oprawców, by otworzyli się na przemieniającą moc i odmienili swoje życie. Módlmy się także za nas, byśmy nie wykorzystywali innych, lecz mieli serca wrażliwe, zdolne poruszyć się na widok krzywdy i nieszczęścia.

Pośród kultury obojętności, która nierzadko staje się w końcu bezlitosna, niech nasz styl życia napełniony będzie zmiłowaniem, empatią, współczuciem, miłosierdziem, czerpanymi ze studni modlitwy. (Papież Franciszek, Pasterka 2015)

Odważmy się na ten konkretny gest wparcia i bliskości! Przekazujmy tę wiadomość! Niech z wielu różnych miejsc popłynie modlitwa o Miłosierdzie dla NICH i całego świata!

Sieć Bakhita
do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa
przy KWPŻZZ

BRAK KOMENTARZY