W Inowrocławiu, Wągrowcu i Gnieźnie odbyły się adwentowe dni skupienia katechetów. Oprócz słuchania słowa Bożego i modlitwy, nauczyciele religii uczestniczyli również w pierwszych spotkaniach synodalnych.

Dni skupienia, zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, odbyły się w następujących miejscach: 27 listopada w parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu i w parafii pw. św. Wojciecha w Wągrowcu, zaś 4 grudnia w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie. Spotkania poprowadzili Teresa Kowalczyk i ks. Remigiusz Malewicz z Wydziału Katechetycznego oraz ks. Andrzej Nowicki, ojciec duchowny gnieźnieńskiego seminarium.

Skupienie było okazją do słuchania słowa Bożego, adoracji Najświętszego Sakramentu, spowiedzi świętej i wspólnej modlitwy podczas Eucharystii. Część warsztatowa poświęcona była pierwszym konsultacjom synodalnym w ramach trwającego synodu, którego temat brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Jak podpowiada Vademecum Synodu, „sercem synodalnego doświadczenia jest słuchanie Boga, inspirowane słowem Bożym oraz słuchanie siebie nawzajem. Słuchamy siebie nawzajem, aby lepiej słyszeć głos Ducha Świętego, który przemawia dzisiaj w świecie”. Odpowiadając na te inspiracje, katecheci wzajemnie się słuchali, podjęli pracę w grupach oraz dyskutowali w oparciu o pytania synodalne. Nauczyciele religii udzielili również odpowiedzi w anonimowej ankiecie. Rozważanie fragmentów biblijnych o Samarytance i drodze uczniów do Emaus, stanowiło punkt wyjścia do pracy w małych grupach. Efekty pracy zostaną zebrane w syntezie.

Zgodnie z ideą wyrażaną wielokrotnie przez papieża Franciszka, spotkania synodalne nie miały charakteru ściśle technicznego czy naukowego, lecz wpisane zostały w kontekst modlitewny.

archidiecezja.pl
Fot. T. Kowalczyk, ks. P. Kowalski