Zostaliśmy potraktowani jak synowie i bracia, poczuliśmy się domownikami w sercu Kościoła – napisali biskupi polscy zebrani na 390. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w liście do papieża Franciszka.

Biskupi wyrazili wdzięczność za spotkania w dykasteriach Stolicy Apostolskiej oraz za osobiste spotkania z Papieżem. „Dziękujemy za obecność, która jest pierwszym imieniem miłości i za hojny dar czasu. Zostaliśmy potraktowani jak synowie i bracia, poczuliśmy się domownikami w sercu Kościoła. Zobaczyliśmy poruszający przykład pokory, braterstwa i dialogu, który zaczyna się od słuchania, a prowadzi do dzielenia się bogactwem swojego ducha” – napisali.

Biskupi odnieśli się w liście również do rozpoczętego Synodu o synodalności. „Chcemy tworzyć wspólnotę ludzi, którzy uczą się rozumienia siebie nawzajem, po to, aby wspólnie słuchać Ducha Świętego. Uczyć się dialogu, w którym pierwszeństwo ma słuchanie przed mówieniem, rozumienie przed ocenianiem, dzielenie się przed dyskutowaniem, który zakłada stałą gotowość do pojednania” – zaznaczyli.

Biskupi zapewnili Ojca Świętego o modlitwie w jego intencji u tronu Matki Bożej Jasnogórskiej.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst listu:

Częstochowa, dnia 19 listopada 2021 roku

Umiłowany Ojcze Święty!

Biskupi polscy, zgromadzeni w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry na corocznych ćwiczeniach duchowych oraz na 390. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, przesyłają Waszej Świątobliwości wyraz synowskiego oddania.

Z ogromną wdzięcznością wspominamy naszą niedawną wizytę ad limina Apostolorum: możliwość sprawowania Eucharystii w Papieskich Bazylikach, przy grobie Świętego Piotra i Świętego Jana Pawła II oraz owocne spotkania w licznych dykasteriach Stolicy Apostolskiej, wspierających Ojca świętego w pasterskiej trosce o wszystkie Kościoły.

Głęboko wpisały się w pamięci każdego serca osobiste spotkania z Waszą Świątobliwością. Dziękujemy za obecność, która jest pierwszym imieniem miłości i za hojny dar czasu. Zostaliśmy potraktowani jak synowie i bracia, poczuliśmy się domownikami w sercu Kościoła. Zobaczyliśmy poruszający przykład pokory, braterstwa i dialogu, który zaczyna się od słuchania, a prowadzi do dzielenia się bogactwem swojego ducha.

Podejmujemy z radością zaproszenie do podążania razem Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja. Chcemy tworzyć wspólnotę ludzi, którzy uczą się rozumienia siebie nawzajem, po to, aby wspólnie słuchać Ducha Świętego. Uczyć się dialogu, w którym pierwszeństwo ma słuchanie przed mówieniem, rozumienie przed ocenianiem, dzielenie się przed dyskutowaniem, który zakłada stałą gotowość do pojednania.

Pięć lat temu, tu na Jasnej Górze, powiedziałeś, że Maryja „jest ową przestrzenią zachowaną w wolności od zła, w której Bóg się odzwierciedlił; to Ona jest schodami, które przemierzył Bóg, aby zejść do nas i stać się bliskim i konkretnym. Wam, którzy do Niej przychodzicie, niech nadal wskazuje drogę i pomaga tkać w życiu, pokorną i prostą treść Ewangelii.”

Ojcze Święty, polecamy Cię wstawiennictwu Matki Bożej z Jasnej Góry. Niech Ci wyprasza u Boga zdrowie i siły, abyś nadal umacniał braci i siostry w wierze, był towarzyszem ich podróży, uczestnikiem ich radości i trudów oraz uczył ich czerpać obficie ze zdrojów Ducha.

Biskupi zgromadzeni na 390. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski