Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest obchodzona w Polsce w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną jej ustanowienia były objawienia bł. Julianny de Retine z Mont Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert z Thourotte ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała dla diecezji Liège (Belgia).

Papież Urban IV w 1264 r. bullą „Transiturus de hoc mundo” ustanowił to święto dla całego Kościoła. Śmierć papieża przeszkodziła ogłoszeniu bulli i wprowadzeniu święta w całym Kościele. Dokonał tego Jan XXII w 1334 r., a Bonifacy IX polecił w 1391 r. wprowadzić święto Bożego Ciała wszędzie, gdzie jeszcze nie było ono obchodzone. Procesje eucharystyczne wprowadzono później niż samo święto, w drugiej połowie XIII w., a od czasów Reformacji udział w procesji traktowano jako publiczne wyznanie wiary. W Polsce jako pierwszy polecił obchodzić to święto bp Nankier w diecezji krakowskiej w 1320 r. Podczas odnowy liturgicznej zamiast tradycyjnej nazwy święta Bożego Ciała wprowadzono nową nazwę: Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Kościół od początku głosi wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, i dlatego Eucharystię — która w Kościele katolickim realizuje się jako Eucharystyczna Ofiara i jako sakrament sprawowany podczas Mszy św. — uczynił centrum kultu. Jest to święto całego Kościoła, który powstaje i gromadzi się podczas „łamania chleba”. Obecność Chrystusa urzeczywistnia się w liturgii eucharystycznej w wieloraki sposób, przede wszystkim dzięki temu, że kapłan, zgodnie z wolą Jezusa, nad chlebem i winem wypowiada modlitwę eucharystyczną jako modlitwę błogosławieństwa. Jej mocą pod postaciami eucharystycznymi Jezus Chrystus staje się obecny prawdziwie (nie tylko w znaku), rzeczywiście (nie przez podobieństwo) i substancjalnie (przez przemianę całej substancji chleba w Ciało i całej substancji wina w Krew). Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się na słowach Jezusa: „To jest Ciało moje… To jest Krew moja” (Mk 14,22.24).

W tym roku, ze względów epidemiologicznych, procesje eucharystyczne będą się odbywały pod specjalnymi warunkami. Biskupi poszczególnych diecezji wydają komunikaty regulujące sposób obchodów uroczystości zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, zobowiązując uczestników do zachowania zalecanych zasad bezpieczeństwa.

opoka.org.pl / BP KEP