Narodzenie Pana Naszego Jezusa Chrystusa jest jednym z największych świąt wschodniego roku liturgicznego. Upamiętnia misterium Przyjścia na świat Syna Bożego w ludzkim ciele. Święto Bożego Narodzenia poprzedza okres przygotowania zwany Postem Filipowym, który, podobnie jak Wielki Post, trwa czterdzieści dni.

Kościół greckokatolicki posługuje się kalendarzem juliańskim, dlatego Boże Narodzenie obchodzone jest 13 dni po świętach w Kościele rzymskokatolickim, który używa kalendarza gregoriańskiego.

Dzisiaj jest Wigilia Bożego Narodzenia. W wigilijny dzień odprawiane są nabożeństwa, które przybliżają kulminacyjny moment narodzenia Chrystusa. Arcybiskup Eugeniusz Popowicz Metropolita Przemysko-Warszawski odprawił, dzisiaj rano w Soborze św. Jana Chrzciciela, Nieszpory z Boską Liturgią św. Bazylego Wielkiego. Liturgia ta odprawiana jest tylko 10 razy w roku.

Wieczorem wierni zbierają się w domach na wspólnej wieczerzy, podczas której czytają Ewangelię o Narodzeniu Chrystusa, śpiewają kolędy, składają życzenia i dzielą się prosforą.
Poświęcenie prosfor, czyli niekonsekrowanych chlebów eucharystycznych odbywa się najczęściej w niedzielę przed Bożym Narodzeniem.

Święta Bożego Narodzenia w Kościele greckokatolickim trwają trzy dni. W przeddzień, po Wieczerzy Wigilijnej o późnych porach wierni gromadzą się na modlitwie w cerkwi i uczestniczą w Wielkim Powieczerzu z Łytią.

7 stycznia to pierwszy dzień Bożego Narodzenia. W drugi dzień Kościół greckokatolicki  czci Najświętszą Bogurodzicę Maryję, a także Jej Opiekuna świętego Józefa. W Liturgii trzeciego Dnia Świąt wspomina się w sposób szczególny pierwszego męczennika diakona Szczepana.

W pierwszy dzień Bożego Narodzenia uroczystą Boską Liturgię w Soborze św. Jana Chrzciciela w Przemyślu odprawi o godzinie 9.00 Arcybiskup Eugeniusz Popowicz Metropolita Przemysko – Warszawski.

We Wrocławiu natomiast w Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej Biskup Włodzimierz Juszczak – Ordynariusz Wrocławsko-Koszaliński w katedrze pw. Krzyża Świętego o godzinie  10.00.

Wszystkie nabożeństwa można  śledzić w internecie.  Linki z poszczególnych transmisji są dostępne na oficjalnych stronach Archidiecezji Przemysko -Warszawskiej (cerkiew.org), Eparchii  Wrocławsko-Koszalińskiej (cerkiew.net.pl) oraz Eparchii Olsztyńsko – Gdańskiej (cerkiew.eu).

Ks. Bogdan Stepan