Rozpoczął się diecezjalny etap Synodu Rzymskiego. Otworzył go podczas Eucharystii w katedrze Biskup Kielecki Jan Piotrowski. Mszę św. koncelebrowali biskupi pomocniczy Marian Florczyk i Andrzej Kaleta, a także kapłani, którzy będą uczestniczyć w pracach Synodu.

W homilii mówił o znaczeniu tego wydarzenia, wręczył także nominacje dla członków Zespołu Synodalnego Diecezji Kieleckiej, którego zadaniem będzie koordynowanie prac.

Zwołany w tym roku przez Ojca Świętego Franciszka Synod Rzymski podzielony jest na trzy etapy – diecezjalny, kontynentalny i ogólnokościelny. Jego tematem jest synodalność Kościoła – życie w kościelnych wspólnotach, zarówno tych formalnych, jak i tych nieudokumentowanych. Każdy wierny zaproszony jest do włączenia się w prace Synodu.

– Ojciec Święty nie wyznacza wyjątkowych kryteriów organizacji, sekretariatów, ale mówi też o pewnej spontaniczności, marzeniach i propozycjach. Nasza jubileuszowa katedra przez 850 lat była świadkiem wielu uroczystości, ale po raz pierwszy jako kościół biskupa, z woli Ojca Świętego jest świadkiem takiego wydarzenia. Synody nie są nowością w Kościele katolickim – były synody prowincjalne, diecezjalne, poświęcone Kościołom na poszczególnych kontynentach, kapłaństwu, posłudze biskupiej, czy życiu konsekrowanemu – przypomniał w homilii biskup.

Dodał także, że w diecezji kieleckiej również odbyły się trzy synody diecezjalne – w 1927 roku, w 1958 roku i w 1991 roku. Pierwsze dwa miały charakter jurydyczny i regulowały sprawy obowiązków kapłanów i wiernych. Trzeci natomiast zakończył się podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Kielcach i zmierzał do ożywienia wiernych, poprzez ich uczestnictwo w pracach.

Pasterz naszej diecezji wyjaśnił, że do udziału w Synodzie zaproszeni są wszyscy wierni:

– Tym razem Ojciec Święty Franciszek, zwołując Synod Rzymski pragnie, by w synodalnym doświadczeniu Kościoła uczestniczyli nie tylko biskupi. Do pójścia wspólną drogą zaprasza wszystkich wiernych, bo wszyscy przez Chrzest i Bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się Ciałem żyjącego Pana. Wszyscy budują też mistyczne Ciało Chrystusa czyli Kościół i są za niego współodpowiedzialni.

Biskup podkreślił także, że w procesie synodalnym nie należy nikogo pominąć:

– Ojciec Święty stawia pytanie – czy w tym całym procesie naszej rozmowy o Kościele nie wykluczymy tych, których głos łatwo zignorować, bo są z jakiegoś powodu słabsi, zmarginalizowani i mniej obecni w nurcie życia naszej wspólnoty, ale też należy wiedzieć, że Synod jest drogą Kościoła, a więc tych, którzy należą do niego przez Chrzest Święty. Nie ma być jarmarcznym targiem wszystkich reformatorów Kościoła ze świata.

Pod koniec Mszy św. Biskup Kielecki wręczył nominacje dla członków Zespołu Synodalnego Diecezji Kieleckiej. W jego skład wchodzą:

– ks. dr hab. Jarosław Czerkawski, proboszcz parafii św. Izydora w Kielcach-Posłowicach, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, koordynator Zespołu
– ks. dr Mirosław Cisowski, Wikariusz Biskupi do spraw Duszpasterstwa
– ks. dr Marcin Rokita, wykładowca wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego
– ojciec dr Jan Strumiłowski z Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie
– siostra dr Natalia Białek, dyrektor Liceum Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach
– dr Małgorzata Krzysztofik, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
– Weronika Leszczyńska z Duszpasterstwa Młodzieży „Skała”
– Marek Pycia, prezes Akcji Katolickiej diecezji kieleckiej

– Grupa ma za zadanie zbierać opinie i sugestie, będziemy pracować też w mniejszych grupach. Uruchomiony zostanie adres e-mail, gdzie każdy wierny będzie mógł przesłać swoje spostrzeżenia – zapowiada ks. Jarosław Czerkawski, koordynator Zespołu.

– Jestem w Domowym Kościele. Jak na razie nie wiem dokładnie, co będziemy robić, ale mam nadzieję, że podołamy – mówi dr Małgorzata Krzysztofik.

– Można powiedzieć, że ta nominacja była w pewnym sensie przypadkiem. Jedna z koleżanek nie mogła podjąć tego zadania, druga nie odebrała telefonu. Zgodziłam się przyjąć tę funkcję, ale zastanawiałam się, na co się piszę. Spojrzałam na obraz Pana Jezusa i pomyślałam „Jakie Ty mi dajesz ogromne zadanie”. Mam nadzieję, że podołam – mówi Weronika Leszczyńska.

Prace etapu diecezjalnego potrwają do wiosny przyszłego roku. Protokół zostanie przekazany do etapu kontynentalnego, a wnioski będą zaprezentowane w 2023 roku podczas ostatniej, ogólnokościelnej fazy Synodu.

em.kielce.pl/www.diecezja.kielce.pl