Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli i wszystkich ludzi wierzących do tego, byśmy szczególnie w tę niedzielę i przez cały ten tydzień znowu ożywili w sobie wielkie wołanie do Pana żniwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne – powiedział bp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, z okazji Niedzieli Dobrego Pasterza, która przypada 30 kwietnia. Rozpoczyna ona Tydzień Modlitw o Powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Bp Przybylski przypomniał, że w Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczynamy szczególny czas modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, „mając świadomość tego, że wszyscy jesteśmy powołani”. „Dlatego nasza modlitwa o powołania dotyczy przede wszystkim rozeznawania drogi, woli Bożej, odwagi pójścia za tym powołaniem” – dodał.

Delegat KEP ds. Powołań przyznał, że w dzisiejszych czasach rozeznawanie i odpowiedź na powołanie jest szczególnie trudna, jeśli chodzi o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz do konsekracji świeckich. „Jako cały Kościół poczujmy się odpowiedzialni za te powołania, gdyż liczba powołań, to czy będziemy mieli kapłanów, siostry zakonne nie zależy tylko od seminariów, zakonów, zgromadzeń, ale jest odpowiedzialnością całego Kościoła, każdego chrześcijanina” – podkreślił.

„Szczególnie w Niedzielę Dobrego Pasterza klęknijmy przed Najświętszym Sakramentem, adorując Jezusa, Jedynego i Wiecznego Kapłana, i zgodnie z Jego zaleceniem, módlmy się do Pana żniwa, a On pośle robotników” – zaznaczył bp Przybylski.

„Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli i wszystkich ludzi wierzących do tego, byśmy szczególnie w tę niedzielę i przez cały ten tydzień znowu ożywili w sobie wielkie wołanie do Pana żniwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne” – zachęcił. Zwrócił uwagę, że „ta modlitwa i to wołanie nie wynika tylko z malejącej liczby powołań, choć oczywiście te malejące liczby powołań do kapłaństwa i życia zakonnego jeszcze bardziej nas do tej modlitwy mobilizują, ale to jest stała intencja naszej modlitwy. Proszę więc, żeby tej intencji nie zabrakło w modlitwie wiernych podczas Eucharystii, kiedy będziemy modlić się na nabożeństwach majowych”.

Bp Przybylski zachęcił, aby wrócić do intensywnej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne podczas każdego pierwszego czwartku miesiąca, dnia kapłańskiego, „w którym modlimy się o dojrzałość i świętość kapłanów, ale też o nowe powołania kapłańskie i zakonne”. Dodał, że „modlitwa jest jak deszcz łaski dla wzrostu ziaren powołań i jest źródłem pewnej kultury powołaniowej”.

Zachęcił, aby w Tygodniu Modlitw o Powołania kapłańskie i zakonne nie zatrzymywać się tylko na modlitwie, ale przede wszystkim na świadomości tego, jak ważne jest tworzenie środowiska powołaniowego. „Środowiska, w którym życzliwie mówimy o kapłaństwie, w którym z wielką satysfakcją, wdzięcznością i poczuciem dobra myślimy też o zgromadzeniach zakonnych męskich i żeńskich” – zaznaczył.

Bp Przybylski zwrócił uwagę, że powołanie to jest ziarno, stąd „seminarium” od słowa „semen” – ziarno, „to jest miejsce wychowania powołań, i każde ziarno, tak jak te ziarna na wiosnę, potrzebują dobrego środowiska”.

„Niech ten Tydzień Modlitw o Powołania kapłańskie i zakonne będzie też wielką mobilizacją dla całego Kościoła w Polsce, by tworzyć dobrą kulturę powołaniową, by nasze kościoły, parafie, wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia były rzeczywiście środowiskiem bardzo przyjaznym do rozeznawania, towarzyszenia i wzrostu powołań” – zachęcił Delegat KEP ds. Powołań.

Z okazji Tygodnia Modlitw o Powołania, do diecezji polskich, a przez nie do parafii i innych wspólnot trafiły materiały formacyjno-duszpasterskie w formie teczki zawierającej pięć specjalnych zeszytów oraz plakat. Główny temat tych materiałów nawiązuje do programu duszpasterskiego i nosi tytuł: Powołani w Kościele. W materiałach tych można znaleźć m.in. tekst konferencji na temat teologii powołań przygotowany przez ks. prof. Marka Tatara, Krajowego Duszpasterza Powołań oraz propozycję homilii, rozważań, konspekty na lekcje religii, konspekty spotkań i świadectw dla wspólnot i grup młodzieżowych.

Osobną wkładkę stanowi zeszyt przedstawiający aktualną statystykę powołań w poszczególnych diecezjach i zakonach. Nowość stanowi siedem filmów powołaniowych przygotowanych jako pomoc audiowizualna dla katechetów. Wstęp i propozycję homilii przygotował bp Andrzej Przybylski, delegat KEP ds. Powołań. Inne teksty zostały przygotowane przez seminarzystów, siostry zakonne, młodych z duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza i osoby świeckie. Przygotowaniem całości i projektem plakatu zajęły się Siostry Apostolinki ze Skierniewic. Materiały zostały wydrukowane dzięki Wydawnictwu Diecezji Radomskiej Ave. Patronat nad przygotowaniem materiałów objęło Krajowe Centrum Powołaniowe i Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań działająca przy Konferencji Episkopatu Polski. Materiały w formie elektronicznej są dostępne na stronie: www.powolani.pl.

BP KEP

Statystyki powołaniowe