Eparchia Warmiensis-Gedanensis 
Ecclesia Graeca-Catholica 

www.cerkiew.eu

Ustanowiona 25 XI 2020 r.
Obejmuje terytorium pokrywające się z granicami metropolii Kościoła łacińskiego: warmińskiej, gdańskiej, białostockiej oraz diecezji płockiej z metropolii warszawskiej.

Katedra:
Porkowa (Opieki) Matki Bożej w Olsztynie

Stolica diecezji:
Olsztyn

Podstawowe dane:
obszar: 90 075 km2
mieszkańców: 5 000 000
katolików: 10 000
parafii: 43
księży diecezjalnych: 23
księży zakonnych: 4
sióstr zakonnych: 14
alumnów: 2

Archieparchia PRZEMYSKO-WARSZAWSKA

www.cerkiew.org
Metropolita:
abp Eugeniusz POPOWICZ

Eparchia OLSZTYŃSKO-GDAŃSKA

www.cerkiew.eu
Biskup diecezjalny:
bp Arkadiusz TROCHANOWSKI

Eparchia WROCŁAWSKO-KOSZALIŃSKA

www.cerkiew.net.pl
Biskup diecezjalny:
bp Włodzimierz JUSZCZAK OSBM
Biskup diecezjalny:
bp Arkadiusz TROCHANOWSKI
Kuria Diecezjalna
ul. Lubelska 12
10-405 Olsztyn
tel.: 89 539 60 48
fax: 89 539 60 48
eparchia.kontakt@gmail.com
www.cerkiew.eu
Kanclerz: ks. Igor HUBACZ
Rzecznik: ks. Jan HAUSZKA
Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 6

20-950 Lublin
tel.: 81 743 65 11
fax: 81 743 66 69

seminarium@kuria.lublin.pl 
www.seminarija.pl

Rektor:ks. Jarosław MARCZEWSKI

Wicerektor alumnów greckokatolickich:ks. Bogdan Marek PAŃCZAK

BRAK KOMENTARZY