Eparchia Vratislaviensis-Coslinensis
Ecclesia Graeca-Catholica 

www.cerkiew.net.pl

Ustanowiona 1 VI 1996 r. jako eparchia wrocławsko-gdańska, od 25 XI 2020 r. eparchia wrocławsko-koszalińska.
Obejmuje terytorium pokrywające się z granicami metropolii Kościoła łacińskiego: wrocławską, poznańską, szczecińsko-kamieńską, gnieźnieńską, katowicką i częstochowską (bez diecezji radomskiej).

Katedra:
Katedra św. Wincentego i św. Jakuba we Wrocławiu
Konkatedra Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Koszalinie

Patroni:
Podwyższenie Krzyża Pańskiego (27 IX)
św. Jozafat, męczennik (25 XI)

Stolica diecezji:
Wrocław

Podstawowe dane:
obszar: 126.452 km2
katolików: 20 000
parafii i ośrodków duszpasterskich: 65
księży diecezjalnych: 33
księży zakonnych: 1
sióstr zakonnych: 10
alumnów: 4

Archieparchia PRZEMYSKO-WARSZAWSKA

www.cerkiew.org
Metropolita:
abp Eugeniusz POPOWICZ

Eparchia OLSZTYŃSKO-GDAŃSKA

www.cerkiew.eu
Biskup diecezjalny:
bp Arkadiusz TROCHANOWSKI

Eparchia WROCŁAWSKO-KOSZALIŃSKA

www.cerkiew.net.pl
Biskup diecezjalny:
bp Włodzimierz JUSZCZAK OSBM
Biskup diecezjalny:
bp Włodzimierz JUSZCZAK OSBM
Kuria Diecezjalna
Plac Biskupa Nankiera 15a
50-140 Wrocław

tel. 886 808 803

konsystoria@wroc-gda.opoka.org.pl
www.cerkiew.net.pl

Kanclerz: ks. Yevhen SUKHYY
Ekonom: ks. Paweł DOBRZAŃSKI
Rzecznik: ks. Yevhen SUKHYY

Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 6

20-950 Lublin
tel.: 81 743 65 11
fax: 81 743 66 69

seminarium@kuria.lublin.pl 
www.seminarija.pl

Rektor:ks. Jarosław MARCZEWSKI

Wicerektor alumnów greckokatolickich:ks. Bogdan Marek PAŃCZAK

BRAK KOMENTARZY