Zmiany klimatyczne, stan środowiska naturalnego, zagrożenia w aspekcie ekologii w wyniku degradacji środowiska naturalnego i wojen stanowią wyzwanie dla współczesnego świata. Powyższymi zagadnieniami będą się zajmować uczestnicy konferencji pt. „Krzyk stworzenia jako wyzwanie do rozmowy ekologicznej”, która odbędzie się w Monachium w dniach 9-12 czerwca br. w ramach prac Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele, delegaci poszczególnych konferencji episkopatów Europy. Spotkanie ma służyć m.in. integracji środowisk podejmujących się aktywności w przestrzeni ekologicznej i wymianie doświadczeń. Ważną kwestią jest także podjęcie tematów z zakresu ochrony środowiska, ekologii, integralnego rozwoju w aspekcie teologii.

Konferencja jest także sygnałem pokazującym, że Kościół katolicki bierze czynny udział w życiu społeczności międzynarodowej, nie tylko lokalnej, i nie jest jedynie przyglądającym się recenzentem dokonujących się zmian środowiskowych i społecznych.

W obradach weźmie udział ks. Zbigniew Kucharski, sekretarz Zespołu Laudato Si przy Radzie Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych.

„Bardzo dobrze, że dochodzi do spotkania gremium, które obejmuje praktycznie całą strukturę Kościoła katolickiego w Europie. Takie i podobne inicjatywy dzieją się w zależności od potrzeb i różnych tematów. Również w przestrzeni poszanowania środowiska naturalnego, ochrony stworzenia jest to konieczne i wymaga wewnętrznej komunikacji także w samej wspólnocie Kościoła” – powiedział bp Tadeusz Lityński, przewodniczący Zespołu Laudato Si przy Radzie Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Bp Lityński zwrócił uwagę na wiele różnych inicjatyw podejmowanych przez wspólnoty i środowiska w samym Kościele. „Mogą one być dla nas wzajemnym darem i inspiracją do rozwijania naszej aktywności. Mówiąc o ochronie stworzenia mamy na myśli m.in. aspekt jego poszanowania, ale i zarządzania nim. To zadanie powierzył nam sam Stwórca. Nie jesteśmy +uzurpatorami+ w stosunku do świata stworzonego, ale realizatorami swoistej misji. Tam z kolei, gdzie jest mowa o Bożym zamyśle, trzeba też dokonywać pozytywnego rachunku sumienia, który powinien być dla nas inspiracją do podejmowanych działań. W tym wypadku występuje rzeczywista konieczność zaangażowania się pojedynczych osób, jak również całej wspólnoty międzynarodowej. W Kościele katolickim jest pełne tego zrozumienie, czemu wyraz dał wyraźnie papież Franciszek w encyklice Laudato Si” – podkreślił.

„Ufam, że właśnie na tym polu podjęte inicjatywy, m.in. jak najbliższe spotkanie, będą przyczyniać się do rzeczywistego, wzajemnego ubogacania się i kreatywnego poszukiwania dalszych kierunków działań” – zaznaczył bp Lityński.

ks. Zbigniew Kucharski/ BP KEP

 

 

 

­­­