Modlitwą o pokój na Ukrainie kard. Kazimierz Nycz rozpoczął uroczystą galę, podczas której wręczono nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego. W tym roku jej laureatem został ks. prałat Czesław Sadłowski, długoletni proboszcz parafii w Zbroszy Dużej koło Grójca na Mazowszu. Wydarzenie miało miejsce w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Uroczysta Gala Nagrody przyznawanej przez Fundację „Solidarna Wieś” rozpoczęła się 24 lutego o godz. 16.00 w w Domu Arcybiskupów Warszawskich w Warszawie. Nagrodę ks. Czesławowi Sadłowskiemu wręczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. – Nie jest łatwo do końca przebaczyć, jeszcze trudniej zapomnieć. To znak wielkości ks. Sadłowskiego – powiedział kardynał, gratulując laureatowi nagrody, który odznaczył się swoją nieugiętą postawą wobec prześladujących go w latach 60. i 70. komunistycznych władz.

„Rozeznawał sytuację społeczno-polityczną i owocnie w niej działał jako duszpasterz będący z ludźmi i pomagający im. Wdzięczny jest Księdzu Kościół, wdzięczna Polska i lokalna społeczność” – mówił bp Leszek Leszkiewicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Rolników do laureata Nagrody ks. Czesława Sadłowskiego. Złożył też mu życzenia dalszej owocnej i pełnej radości posługi.

Uczestnicy obejrzeli zrealizowany przez TVP krótki film dokumentalnego o ks. prałacie Czesławie Sadłowskim. Laudację wygłosił prof. Jan Żaryn. Wspominał on m.in. trudną sytuację, gdy ujawnione zostały akta SB i wyszło na jaw, że oprócz funkcjonariuszy na bohaterskiego kapłana donosiło ponad 120 tajnych współpracowników, w dużej części parafian. „Dla ks. Czesława to były bolesne doświadczenia. Mówił, że wiele godzin spędził na kolanach, na modlitwie. W odnalezieniu się w tej rzeczywistości pomógł mu kard. Duka. Przebaczył” – powiedział historyk. Przytoczył również wspomnienia kard. Wyszyńskiego, który bardzo wspierał ks. Sadłowskiego. – Jest wywyższony niezłomnością i pokornym pokonywaniem przeciwności – wskazał prof. Żaryn.

 

KAI/ BP KEP

Publikujemy pełną treść komunikatu Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego:

KOMUNIKAT

Warszawa, 27 października 2021 r.

W czasie posiedzenia Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego w budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, z udziałem honorowego przewodniczącego Kapituły, ks. bp. Artura G. Mizińskiego, Sekretarza Generalnego KEP – postanowiono, że Nagrodę za rok 2021 otrzyma:

Ks. prałat Czesław Sadłowski
długoletni proboszcz parafii w Zbroszy Dużej

Ksiądz Sadłowski w latach 60 i 70 ubiegłego wieku w Zbroszy Dużej koło Grójca na Mazowszu, razem z miejscowymi rolnikami, prowadził nieustępliwą walkę z władzami komunistycznymi o budowę kościoła. Stała się ona symbolem zmagań o prawa ludzi do wyznawania w sposób wolny swojej wiary.

Ksiądz Prałat działał przy życzliwej opiece i wsparciu ze strony bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Budowa najpierw kaplicy, następnie kościoła odbywała się nocami, przy ciągłych najazdach milicji i Służby Bezpieczeństwa. Ksiądz był nękany, zatrzymywany i wielokrotnie skazywany. Wobec gróźb utraty życia rolnicy zapewniali mu mieszkanie i ochronę. Msze święte odprawiane były w dostosowanym do celów sakralnych budynku gospodarczym. Represje spotykały także rolników. Wszyscy byli śledzeni przez tajnych agentów.

Władze nie przewidziały, że obrona Krzyża i praw ludzi wierzących, spowodują obudzenie solidarności międzyludzkiej, która w połowie lat 70 przybrała formę organi zacyjną. Powstał Komitet Samoobrony Rolników Ziemi Grójeckiej. W 1980 roku na tym fundamencie powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywi dualnych „Solidarność”, w niedługim czasie obejmujący swym zasięgiem cały kraj.

W czasie stanu wojennego i w latach 80 ubiegłego wieku ksiądz Czesław Sadłowski w budynkach kościelnych ukrywał represjonowanych aktywistów „Solidarności”, wspomagając ich działalność. W obiektach tych funkcjonowała także ukryta drukarnia, odbywały się tajne spotkania. Parafia stała się centrum niezależnej myśli i wolności słowa. Służba Bezpieczeństwa prowadziła wobec księdza sprawę pod kryptonimem „Dobrodziej”.

Ks. Czesław Sadłowski, skromny kapłan z małej wioski, miał znaczny udział w pokonaniu totalitarnej i wrogiej wolności religijnej i niepodległości Polski władzy. Czego dowodem są zbudowany w Zbroszy Dużej kościół, powstanie, działającej już 40 lat NSZZ RI „Solidarność” oraz odzyskanie przez nasz kraj pełnej niepodległości.

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego została przyznana po raz osiemnasty. Laureatami byli: 2004 r. – prof. Andrzej Stelmachowski; 2005 r. – prof. Maria Radomska; 2006 r. ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski; 2007 r. ks. prał. Bogusław Bijak; 2008 r. – ks. bp Alojzy Orszulik SAC; 2009 r. – dr Maria J. Stolzman; 2010 r. – dr Barbara Fedyszak-Radziejowska; 2011 r. – Roman Kluska; 2012 r. – Josef Rottenaicher; 2013 r. – Ks. abp. Józef Michalik; 2014 r. – prof. dr hab. Alojzy Szymański; 2015 r. – 0. dr Stanisław Jaromi OFM; 2016 r. – ks. Kazimierz Kaczor; 2017 r. Prof. Jacek Hilszczański; 2018 r. PZLPiT „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego; 2019 r. – ks. abp Henryk Hoser; 2020 r. NSZZ RI „Solidarność”.

Ks. bp Artur G. Miziński
Honorowy przewodniczący Kapituły

Sławomir Siwek
przewodniczący Rady Fundacji