Gliwice: Rezygnacja bp. Gerarda Kusza

15-11-2014

Warszawa, 15 listopada 2014 r.

741

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 5001/14

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek

przyjął rezygnację bp. Gerarda Kusza z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

+ Abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

Warszawa, 15 listopada 2014 r.