Z inicjatywy Kościelnej Fundacji Dobroczynnej Księdza Piotra Skargi dla Ubogich działającej przy parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu 16 września odbędzie się wydarzenie poświęcone ks. Piotrowi Skardze połączone z piknikiem rodzinnym. Inicjatywa została objęta patronatem honorowym metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza oraz patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski udzielonym przez jej przewodniczącego abp. Stanisława Gądeckiego.

Dzień z Księdzem Piotrem Skargą zorganizowany w formie spotkania dla rodzin i wszystkich zainteresowanych ma na celu rozpowszechnienie kultu Sługi Bożego Księdza Piotra Skargi, przypominanie nauczania tego wielkiego Polaka i wybitnego kaznodziei oraz propagowanie dziedzictwa, które po sobie pozostawił.

Podczas wydarzenia prelekcję pt. „Sługa Boży Ksiądz Piotra Skarga w historii i współcześnie” wygłosi postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Księdza Piotra Skargi – Ojciec Józef Maj SJ. Fundacja poprzez przybliżanie postaci ks. Skargi pragnie przypominać jego ponadczasowe przesłanie: miłość do Boga, miłość do bliźniego w potrzebie i miłość do Ojczyzny.

„Pragniemy powracać do spuścizny treści słowa mówionego i pisanego tj. wartości chrześcijańskich, krzewienia patriotyzmu poprzez zwiększenie świadomości i pogłębianie wiedzy kim był dla miasta i dla całego narodu Polskiego, autor Kazań Sejmowych, Żywotów Świętych, modlitwy za Ojczyznę, syn ziemi grójeckiej i mazowieckiej Sługa Boży Ksiądz Piotr Skarga” – podkreślają organizatorzy wydarzenia.

W programie, po rozpoczynającej prelekcji, zaplanowano aktywności i atrakcje dla całych rodzin i osób w różnych wieku. Przewidziane są m.in. bezpłatne medyczne badania profilaktyczne dla mieszkańców oraz gości (tzw. mammobus), warsztaty tematyczne, animacje oraz możliwość zapoznania się na stoisku pt. „Kącik Księdza Piotra Skargi” z dziełami Księdza Piotra Skargi.

 

>>https://fundacjadlaubogich.pl/

 

BRAK KOMENTARZY