Dziękuję  – w imieniu Konferencji Episkopatu Polski – za pracę duszpasterską każdego z chrystusowców tak w Polsce, jak i poza jej granicami – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, 8 września, w Poznaniu, podczas Mszy Świętej z okazji 90. rocznicy założenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Przewodniczący Episkopatu przypomniał w homilii m.in. sylwetkę prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, który 90 lat temu – w roku 1932 – założył Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, którego głównym celem jest praca duszpasterska wśród Polonii na całym świecie.

>>Homilia

„Był to człowiek ze wszech miar niezwykły […] olśniewał swoim stylem bycia, ogładą i taktem. Jego cechy w pierwszej chwili onieśmielały, ale podczas dłuższej rozmowy wyłaniał się człowiek bezpośredni i serdeczny. Wobec podległych kapłanów był bardzo wymagający, ale nigdy despotyczny. Ci, którzy go znali, podkreślają bystrość jego umysłu, trafność sądu, szybką orientację, wyobraźnię, łatwość w kontakcie, nieugiętą wolę, wytrwałość i pracowitość. Miał wielki wpływ na innych, bo nie było w nim rozdźwięku między przekonaniami a działaniem” – mówił abp Gądecki o kard. Hlondzie.

„W tym człowieku nie było niedomówień, dwuznaczności, skrywania czy przemilczania prawdy. Było ewangeliczne tak, tak, nie, nie, „albo chrześcijaństwo, albo barbarzyństwo”” – dodawał.

Abp Gądecki wspominał też współzałożyciela chrystusowców – sługę Bożego ojca Ignacego Posadzego oraz podkreślał wagę pracy Zgromadzenia. Homilię zakończył modlitwą w jego  intencji.

Obecnie Zgromadzenie liczy 387 księży, braci, diakonów i kleryków. Realizuje swoją misję w 6 prowincjach zagranicznych oraz w części obejmującej Polskę oraz tzw. Delegaturę Wschodnią; razem w 21 krajach (Białoruś, Brazylia, Wielka Brytania (Anglia, Irlandia, Szkocja, Walia), RPA, Francja, Grecji, Hiszpania, Holandia, Islandia, Kanada, Kazachstan, Niemcy, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szkocja, Ukraina, USA, Węgry, Włochy. 

BP KEP

BRAK KOMENTARZY