Podczas uroczystości otwarcia Targów Wydawców Katolickich odczytano list prezydenta RP Andrzeja Dudy. „Kolejne targi to wymowny znak silnej i trwałej obecności chrześcijańskiej kultury w Polsce i na świecie” – napisał do organizatorów i uczestników Targów prezydent.

Życzył, by „spotkania z chrześcijańską kulturą pozostawiły niezatarte wrażenia, by cieszyły najmłodszych i umacniały tradycję czytania w rodzinach. By edytorski kunszt i treści istotne dla duchowego rozwoju zostały docenione”. Prezydent Duda pogratulował laureatom nagrody Feniks i wyraził przekonanie, że „Targi będą pięknym świętem wspólnoty wydawców, autorów i czytelników, których łączy gotowość do refleksji nad nowym życiem, zachwyt nad piękną książką i szacunek do słowa”.

Obecny na otwarciu Targów abp Stanisław Gądecki powiedział, że książka i czytanie to coś, co wyrasta z tradycji żydowskiej Starego Testamentu i Pisma Świętego Nowego Testamentu. „Od samego początku, od kiedy pod Synajem spotykają się wszystkie pokolenia razem z Mojżeszem, Mojżesz rozpoczyna czytanie księgi przymierza. Ta kultura czytania w ludzie bożym jest głęboko zakorzeniona. To czytelnictwo jest specyficzne, bo dotyka księgi sakralnej” – powiedział przewodniczący KEP.

Jak dodał, „nie ma takiej chwili, w której Kościół mógłby przestać czytać, Kościół żyje z czytania i słuchania tego, co się czyta”.

Zdaniem abp. Gądeckiego, książkę katolicką od niekatolickiej można odróżnić po tym, czy wyrasta ona z księgi przymierza. „Jeśli nie ma odniesienia do tego źródła jakim jest Pismo Święte, nie może być uznawana za katolicką” – powiedział.

Przewodniczący KEP podziękował SWK za to, że „w czasie, kiedy niewielu jest chcących czytać, nie poddaje się, ale po raz 22. przypomina, że istnieje obowiązek czytania dla tego, który jest katolikiem i że tego obowiązku także musimy się rozliczać”.

Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego zauważył spadek czytelnictwa w Polsce i zwrócił uwagę na potrzebę podniesienia jego poziomu. Wyraził nadzieję, że pomogą w tym wydawcy katoliccy. „Książki katolickie pozwalają na szeroką popularyzację czytelnictwa i promowanie książek, które stanowią cenne źródło wiedzy o świecie, naszych wartościach i życiu” – powiedział podczas uroczystości otwarcia Targów.

Abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce zauważył, że „być może w sektorze wydawniczym nie istnieje inna sieć tak bardzo szeroka, wydawnicza i uniwersalna jak wydawnictwa katolickie”. – Życzę wielkiej kreatywności do służby i zapału apostolskiego, organizatorom gratuluję i życzę aby ich wysiłki przynosiły spodziewane owoce – powiedział.

Kard. Kazimierz Nycz dodał, że „utyskujemy słusznie na spadające czytelnictwo ale z drugiej strony, kiedy się patrzy na liczbę wydawanych książek można mieć nadzieję, że ktoś te książki czyta”. Metropolita warszawki życzył, by Targi stały się drogą promocji czytelnictwa, za które jest odpowiedzialne nie tylko państwo i ministerstwo kultury, ale także Kościół.

Abp Henryk Hoser podkreślił, że „książka jest elementem kultury, który wymaga aktywnej postawy w poszukiwaniu prawdy i piękna”. Książka – jak podkreślił abp Hoser – buduje osobowość czytelnika, jako poszukiwacza tego, co ważne.

Biskup warszawsko-praski zwrócił uwagę na wysoki poziom merytorycznym i kunszt edytorski prezentowanych na Targach książek. „Targi są stymulantem, jeśli chodzi o odnowę czytania w naszym kraju. Poprzez propagacje dobre książki, będzie to bardzo istotny czynnik w podniesieniu kultury ogólnopolskiej i całego społeczeństwa” – powiedział.

Podczas otwarcia Targów przesłanie do wydawców i mediów katolickich wygłosił kard. Tarcisio Bertone. Podkreślił w nim konieczność walki o wolność religijną, również jako swobodę przekonań, aby sprawić w ten sposób, by dzięki książkom można było przekazywać „oddech duszy”, który nadaje życiu sens, pobudza do komunii i braterstwa oraz podsyca nadzieję. „Jako wydawcy katoliccy zachowujcie nienaruszoną spuściznę przodków, bądźcie przekazicielami czystej wiary i wartości ewangelicznych w dzisiejszym społeczeństwie, coraz bardziej dotykanym wstrząsami i wielokulturowym” – zaapelował kard. Bertone.

Podczas otwarcia Targów ogłoszono także laureatów nagrody Feniks 2016. Otrzymają oni statuetki podczas gali w czwartek, 7 kwietnia, w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na warszawskiej Pradze.

W ciągu czterech dni polscy i zagraniczni wydawcy zaprezentują publiczności blisko 10 tys. najciekawszych tytułów.

Stoiska wydawców będą czynne w godz. 10.00-18.30, a w niedzielę 10.00-17.30. Karnet na wszystkie dni targowe kosztuje 6 zł. Jednodniowy bilet rodzinny to koszt 5 zł. Za bilet dla jednej osoby dorośli zapłacą 3 zł. a dzieci i młodzież w wieku 8-18 lat oraz emeryci i renciści 1 zł.

Organizatorem Targów jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, współorganizatorem Zamek Królewski w Warszawie.

KAI

BRAK KOMENTARZY