Jan Paweł II i Jan XXIII – świętymi

27-04-2014

W święto Miłosierdzia Bożego (27 kwietnia) Ojciec Święty Franciszek kanonizował swoich poprzedników – Jana Pawła II i Jana XXIII. - Byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był w nich Bóg – mówił w homilii papież. W liturgii uczestniczyło około 800 tys. wiernych z całego świata. Koncelebrował ją m.in. papież senior Benedykt XVI.

854
Fot. Marcin Mazur
Fot. Marcin Mazur
Fot. Marcin Mazur

Msza św. kanonizacyjna Jana Pawła II i Jana XXIII rozpoczęła się o godz. 10.00 w niedzielę 27 kwietnia. Koncelebrze przewodniczył Ojciec Święty. Towarzyszyli mu m.in. kard. Agostino Vallini, wikariusz Ojca Świętego dla diecezji Rzymu, kard. Stanisław Dziwisz, sekretarz Jana Pawła II i bp Francesco Beschi, biskup Bergamo – diecezji pochodzenia Jana XXIII oraz kardynałowie Angelo Sodano i Giovanni Battista Re.

„Ojcze Święty, Święta Matka Kościół usilnie prosi, aby Wasza Świątobliwość zaliczyła do katalogu świętych błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II i aby jako tacy mogli być czczeni jako święci przez wszystkich wiernych” – powiedział kard. Amato, prosząc o kanonizację.

Na te słowa papież odpowiedział: „Bracia najmilsi, wznieśmy nasze modlitwy do Boga Ojca Wszechmogącego przez Jezusa Chrystusa, aby za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych wspierał swoją łaską to, uroczyście dokonujemy. Wysłuchaj Panie łaskawie nasze prośby, aby to, co czynimy prze naszą posługę Tobie się podobało i przyczyniło się do rozwoju Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego”.

Prosząc po raz drugi, kard. Amato mówił: „Ojcze Święty, umocniony jednomyślną modlitwą Kościół Święty usilniej prosi, aby Wasza Świątobliwość zaliczyła tych swoich wybranych synów do katalogu świętych”. Na te słowa Ojciec Święty odpowiedział: „Przyzywajmy więc Ducha Ożywiciela, aby oświecił nasz umysł i aby Chrystus Pan nie pozwolił swojemu Kościołowi błądzić w tak ważnym dziele.”

Po ostatniej prośbie papież wygłosił formułę kanonizacyjną: „Na chwałę Świętej i Nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także Naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych modlitwach i za radą wielu naszych Braci w biskupstwie orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do katalogu świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym Kościele”. Następnie na ołtarz wniesiono relikwie obydwu świętych: relikwiarz z krwią Jana Pawła II i relikwiarz z fragmentem skóry Jana XXIII.

Ojciec Święty w homilii podkreślił, że nowi święci dawali swoimi pontyfikatami świadectwo Bożej dobroci i miłosierdzia. – W jego sercu znalazły miejsce wszystkie narody, kultury i języki – mówił kard. Dziwisz, przemawiając w imieniu Polaków i dziękując za kanonizację Jana Pawła II.

W koncelebrze uczestniczyło ok. 150 kardynałów i 1000 biskupów, wśród nich ok. 70 z Polski, oraz 6 tys. księży.

„Święci nie żądają od nas oklasków, ale byśmy ich naśladowali” – mówił kard. Angelo Comastri następnego dnia – w poniedziałek 28 kwietnia – podczas dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II. – Święty Janie Pawle II, módl się za Kościół, który tak bardzo umiłowałeś i pchnąłeś śmiało na drodze heroicznej wierności Jezusowi – zachęcał.

Posłuchaj wypowiedzi pielgrzymów:
 Zobacz

Zobacz też:
Serwis KAI nt. kanonizacji
Msza św. dziękczynna za Jana Pawła II
List pasterski Episkopatu „Bądźcie apostołami miłosierdzia”