Jasna Góra: 100-lecie Papieskiej Unii Misyjnej

02-12-2016
1033

W roku 2016 obchodzone jest 100-lecie działalności Papieskiej Unii Misyjnej. Ogólnopolskie uroczystości z tej okazji odbędą się 3 i 4 grudnia na Jasnej Górze. W sobotę Mszy św. o godz. 14.00 będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.  Udział w jubileuszu weźmie nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, który o północy z soboty na niedzielę będzie przewodniczył pasterce misyjnej.

O 100-leciu Papieskiej Unii Misyjnej, pisali biskupi polscy w komunikacie z 374. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w październiku br. Apelowali w nim do duszpasterzy, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, aby z nowym entuzjazmem włączyli się oni w dzieło misyjne Kościoła, które wpisuje się w program duszpasterski na rok 2016/2017 „Idźcie i głoście!”. Podczas październikowego zebrania plenarnego o jubileuszu Papieskiej Unii Misyjnej informował biskupów ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Zachęcał do jeszcze większej współpracy, szczególnie jeśli chodzi o formację misyjną w seminariach duchownych.

Ogólnopolskie uroczystości związane ze 100-leciem Papieskiej Unii Misyjnej rozpoczną się na Jasnej Górze w sobotę 3 grudnia. Mszy św. o godz. 14.00 będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Episkopatu. Na spotkanie złożą się: sesja misjologiczna oraz całonocne czuwanie modlitewne. W czasie sesji, o aktualnych wyzwaniach stojących przed PUM powie biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser, a o miłosierdziu jako drodze do świętości misjonarza ks. prof. Stanisław Urbański. Zebrani wysłuchają też wykładu ks. prof. Marka Tatara „Od chrztu do misji“ oraz świadectwa misjonarza z Argentyny. Podczas spotkania zostanie również zaprezentowana książka poświęcona bł. Pawłowi Mannie, założycielowi Papieskiej Unii Misyjnej. Po Apelu Jasnogórskim, który poprowadzi dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Tomasz Atłas, zaplanowano czas na modlitwę i poznanie nowych misjonarzy formowanych w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. O północy będzie celebrowana Msza św. w kaplicy Matki Bożej. Przewodniczył jej będzie i homilię wygłosi nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Czuwanie zakończy się nabożeństwem za wstawiennictwem bł. Pawła Manny oraz uroczystym przyjęciem kandydatów do PUM.

Papieską Unię Misyjną, która pierwotnie nosiła nazwę Unia Misyjna Duchowieństwa, założył bł. o. Paweł Manna w 1916 roku (za dzień jej powstania uznaje się 31 października). Trzy lata później była ona już obecna na ziemiach polskich. Papieska Unia Misyjna została założona w celu misyjnego formowania kapłanów, seminarzystów i osób konsekrowanych. Z czasem dołączyli do nich także wierni świeccy. W encyklice „Redemptoris missio” św. Jan Paweł II napisał, że zadaniem PUM jest promowanie pozostałych trzech papieskich dzieł. Są to: Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła oraz Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.

Program spotkania na Jasnej Górze:

godz. 14.00

Msza św. koncelebrowana w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Episkopatu Polski

godz. 15.30

„Od chrztu do misji” – ks. prof. Marek Tatar

godz. 16.45

O aktualnych wyzwaniach stojących przed PUM – abp Henryk Hoser

godz. 17.15

Miłosierdzie drogą do świętości misjonarza – ks. prof. Stanisław Urbański

godz. 18.00

Przedstawienie PUM, prezentacja książki o bł. Pawle Manna

godz. 19.30

Świadectwo misjonarza z Argentyny, o. Juan Carlos Araya IMC

godz. 21.00

Apel Jasnogórski, ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM

godz. 21.30

Modlitwa różańcowa – tajemnice radosne

godz. 22.15

Poznajemy przyszłych misjonarzy z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie

godz. 22.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu

godz. 23.30

Modlitwa w ciszy, przygotowanie Mszy Świętej

godz. 24.00

Msza św. w kaplicy Matki Bożej

godz. 1.30

Nabożeństwo za wstawiennictwem bł. Pawła Manny, uroczyste przyjęcie kandydatów do PUM

BPKEP

Zdjęcie ilustracyjne: M.Mazur/Episkopat.pl