Kard. Turkson, Europejskie Forum Mikrofinansów: prymat człowieka

25-10-2016
1294

„Społeczna ekonomia rynku, dostęp do kredytu i walka z biedą” to temat wystąpienia kard. Petera Turksona na III Europejskim Forum Mikrofinasów w Rzymie. Przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” zwrócił uwagę, że Papież z zaangażowaniem ukazuje niesprawiedliwość obecnego systemu ekonomicznego – zarówno w adhortacji „Evangelii gaudium” (EG), jak i w  encyklice „Laudato si’” (LS). Franciszek podkreśla w nich, że jest to system budujący na wyłączeniu i odrzuceniu, a zatem ekonomia, która zabija.

System ten opiera się z zasady na logice spekulacji, mając za jedyny cel maksymalny zysk w jak najkrótszym czasie, a „nie zwracając uwagi na jakiekolwiek ewentualne negatywne skutki dla człowieka” (LS 109) i środowiska (por. LS 56). „Nie może tak być – powiedział kard. Turkson cytując Papieża –  że nie staje się wiadomością dnia fakt, iż z wyziębienia umiera starzec zmuszony, by żyć na ulicy, natomiast staje się nią spadek na giełdzie o dwa punkty” (EG 53). Przyczyną takiego stanu rzeczy jest kryzys antropologiczny, który przeżywa świat, poważniejszy od ekonomicznego. Neguje się bowiem prymat człowieka, a w centrum stawia się pieniądz wyniesiony do roli nowego bożka.

Przewodniczący watykańskiej dykasterii sprawiedliwości i pokoju w swoim wystąpieniu nie skupił się tylko na krytyce obecnego systemu ekonomicznego, ale idąc za Ojcem Świętym wskazał jako rozwiązanie „ekonomię społeczną, która inwestuje w ludzi, tworząc miejsca pracy i kwalifikacji”. „Potrzebujemy bowiem – powiedział – innego rodzaju postępu, «zdrowszego, bardziej ludzkiego, bardziej społecznego i bardziej integralnego» (LS 112, por. 194)”. 

Kard. Turkson zwrócił także uwagę na problemy bezrobocia, nierówności społecznej i degradacji środowiska. Położył tutaj nacisk na możliwości mikrofinansowania i mikrokredytowania, które niosą ze sobą zaufanie okazywane tym, którymi banki z reguły nie są zainteresowane. Używając języka Papieża Franciszka „jest to zaufanie okazywane wykluczonym, zepchniętym na margines społeczeństwa, biednym, którzy przecież sami są zdolni do wprowadzania zmian w życiu swoim i swoich rodzin” – powiedział przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”.

Szef watykańskiej dykasterii sprawiedliwości i pokoju zakończył swoje wystąpienie odwołując się do słów Ojca Świętego z adhortacji „Evangelii gaudium”: „Dopóki nie rozwiąże się radykalnie problemów ludzi ubogich, rezygnując z absolutnej autonomii rynków oraz spekulacji finansowych, atakując strukturalne przyczyny nierównowagi, nie rozwiąże się problemów świata – i ostatecznie żadnego problemu. Nierównowaga stanowi korzeń chorób społecznych” (EG 202).

pp/ rg

Powered by WPeMatico