Wypowiedzi Rzecznika KEP

24 stycznia 2023
Z serca wypływają właściwe słowa, aby rozproszyć cienie świata zamkniętego i podzielonego i budować cywilizacj...
24 stycznia 2023
Naszą codzienną komunikację niech cechuje otwartość na rozmówcę, na jego punkt widzenia ‒ powiedział rzecznik ...
13 stycznia 2023
Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na skalę uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz życie sakramentalne polskic...
31 grudnia 2022
Mimo trudnych spraw i wydarzeń, które naznaczyły kończący się rok, dziękujmy Bogu za Jego stałą opiekę nad nam...
29 grudnia 2022
Pomoc Kościoła dla uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz tych, którzy zostali mimo wojny w kraju, naznaczyła działani...
24 grudnia 2022
Niech pokój, który przynosi Dziecię z Betlejem, zagości w naszych sercach i wzbudzi pragnienie budowania przyszłoś...
Zobacz więcej...