Komunikat Rady Stałej i Biskupów Diecezjalnych z Jasnej Góry

26-08-2007

Jasna Góra, 26 sierpnia 2007 r.

769

W dniu 25 sierpnia 2007 roku na Jasnej Górze obradowała pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Michalika Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski oraz Biskupi Diecezjalni. W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej biskupi koncelebrowali Mszę św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego, a kazanie wygłosił Prymas Polski, kard. Józef Glemp. Z Jasnej Góry, w dniu dziękczynienia za 50.lecie nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, biskupi kierują swoje Słowo do wszystkich wiernych.

1. Uroczystość Matki Boskiej Jasnogórskiej zgromadziła wielu pielgrzymów z całej Polski, wśród których znaczną grupę stanowili przedstawiciele samorządów terytorialnych z całego kraju. Przybyli oni z głębokim przekonaniem, że Jasna Góra jest miejscem, do którego trzeba pielgrzymować, aby na modlitwie szukać rozwiązania problemów nurtujących nasze społeczeństwo.

2. W dniach od 9 do 11 września Ojciec Święty Benedykt XVI udaje się z pielgrzymką apostolską do Austrii. Przebiegać ona będzie pod hasłem „Patrzeć na Chrystusa”. Głównym jej celem jest nawiedzenie sanktuarium maryjnego w Mariazell w związku z jubileuszem jego 850.-lecia. W tych dniach módlmy się wspólnie o duchowe owoce tej pielgrzymki, podobnie jak towarzyszyliśmy Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II w jego pielgrzymkach apostolskich.

3. Kościół w Polsce w najbliższych miesiącach zostanie ubogacony darem trzech nowych błogosławionych. Do chwały ołtarzy zostaną wyniesieni – 16 września w Licheniu ks. Stanisław Papczyński, założyciel księży marianów, – 30 września w Nysie matka Maria Merkert, założycielka sióstr elżbietanek, – 27 października w Rzymie matka Celina Borzęcka, założycielka sióstr zmartwychwstanek.

4. Na początku nowego roku szkolnego Biskupi zachęcają do modlitwy w intencji nauczycieli, rodziców i uczniów. Podkreślają znaczenie formacyjne, ewangelizacyjne i kulturowe lekcji religii. Wyrażają to przekonanie wbrew opiniom tych, którzy wciąż poddają w wątpliwość sensowność i prawomocność szkolnej katechezy. Przyjęli z zadowoleniem wiadomość, że od nowego roku szkolnego ocena z nauki religii – podobnie jak oceny ze wszystkich przedmiotów, na które uczęszczają uczniowie – będzie wliczana do średniej ocen. W ten sposób szkoła sprawiedliwie doceni wysiłek młodych ludzi.

5. Kryzys polityczny ostatnich tygodni, jak i polemiki prowadzone w parlamencie i w mediach, skłaniają do refleksji nad poziomem i formą publicznej debaty. Przypominamy, że język polityka a zwłaszcza chrześcijanina i kapłana nie może być językiem nienawiści i agresji. Biskupi zgromadzeni na Jasnej Górze apelują o wzajemną miłość, kulturę i dialog, o odrzucenie wszelkich form niechęci wobec drugiego człowieka, który ma inne poglądy polityczne, należy do innej religii, rasy, czy narodu. Prezentowany w mediach styl rozmowy o Polsce, gdzie sprawy państwa schodzą na drugi plan, zniechęca Polaków, zwłaszcza młodych, do czynnego udziału w życiu społecznym i politycznym, osłabiając postawy patriotyczne. Równocześnie biskupi przypominają, że misja Kościoła nauczającego, w tym mediów katolickich, powinna służyć dobru Ojczyzny, nie utożsamiając się z żadnym ugrupowaniem politycznym. Niech przykład Sługi Bożego Jana Pawła II, który każdego człowieka traktował z miłością, będzie dla nas wszystkich zobowiązaniem i wyzwaniem.

W 50. rocznicę rozpoczęcia nawiedzenia parafii polskich przez kopię obrazu Jasnogórskiego biskupi błogosławią wszystkim ludziom dobrej woli, rodzinom i wspólnotom parafialnym.
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy
zgromadzeni na Jasnej Górze

Jasna Góra, 26.08.2007 r.