Warszawa, dnia 29 września 2023 roku

 

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito,

ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci księdza arcybiskupa Stanisława Szymeckiego, rektora Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie w latach 1968–1978, biskupa kieleckiego w latach 1981–1993, arcybiskupa metropolity białostockiego w latach 1993–2000, a od roku 2000 arcybiskupa seniora archidiecezji białostockiej.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragnę przekazać wyrazy współczucia wszystkim, których zasmuciło jego odejście, a zwłaszcza – tak przez niego umiłowanym – duchowieństwu i wiernym świeckim archidiecezji białostockiej i katowickiej oraz diecezji kieleckiej. Wszystkich zapewniam o mojej duchowej bliskości i modlitwie.

Dziękuję Bogu za fascynujące życie, powołanie oraz pasterskie posługiwanie tego wielkiego człowieka. Za jego zaangażowanie w ramach prac Konferencji Episkopatu Polski oraz Stolicy Świętej, jako przewodniczącego Komisji Iustitia et Pax oraz Komisji ds. Seminariów Duchownych, delegata do współpracy ze stałą watykańską Międzydykasterialną Komisją do proporcjonalnego rozmieszczenia kapłanów w świecie, członka Komisji ds. Nauki KatolickiejKomisji ds. Powołań Duchownych, Komisji ds. Duszpasterstwa EmigracjiKomisji ds. Duchowieństwa oraz Komisji Mieszanej Biskupi i Wyżsi Przełożeni Zakonni. Członka Papieskiej Rady Iustitia et Pax i konsultora Kongregacji Wychowania Katolickiego oraz uczestnika obrad Synodu Biskupów w Rzymie w 1987 i 1990 roku.

W czasie chrześcijańskiego pogrzebu, w naszych sercach, zaraz za dźwiękami żałobnej, pełnej smutku i bólu Lacrimosy, rozbrzmiewają, pełne nadziei dźwięki innej pieśni – jednej z czterech wielkich sekwencji łacińskich Victimae paschali laudes:

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Ufam, że dobry Bóg da zmarłemu arcybiskupowi Stanisławowi udział w swoim zwycięstwie nad śmiercią.

Niech odpoczywa w pokoju!

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski