Żałobą okryła się dziś nie tylko Diecezja Tarnowska, ale cały Kościół w Polsce. Odszedł bowiem człowiek niezwykle utalentowany i pracowity, kapłan wielkiego ducha, a jednocześnie wybitny nauczyciel akademicki i wychowawca całych pokoleń osób duchownych i świeckich – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w kondolencjach na pogrzeb ks. prof. Michała Bednarza.

Publikujemy pełną treść kondolencji:

Warszawa, dnia  2 września 2020 roku

 

Ekscelencje, Najdostojniejsi Księża Biskupi,

Czcigodni Księża,

Wielebne Osoby Życia Konsekrowanego,

Droga Rodzino Zmarłego Księdza Michała,

Szanowni Uczestnicy Liturgii Pogrzebowej,

Z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci Księdza Profesora Michała Bednarza kapłana, teologa, biblisty, profesora i wykładowcy egzegezy Nowego Testamentu, archeologii i teologii biblijnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie, Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Rzeszowskiej, Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim, Instytutu Teologicznego w Tarnowie i Wydziału Teologicznego – wspomnianego już – Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II, sekcji w Tarnowie.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski i swoim własnym składam wyrazy współczucia wszystkim, których dotknęła ta śmierć, zapewniając o mojej duchowej bliskości i o modlitwie w intencji zmarłego kapłana.

Żałobą okryła się dziś nie tylko Diecezja Tarnowska, ale cały Kościół w Polsce. Odszedł bowiem człowiek niezwykle utalentowany i pracowity, kapłan wielkiego ducha, a jednocześnie wybitny nauczyciel akademicki i wychowawca całych pokoleń osób duchownych i świeckich.

Przepełnieni wiarą w życie wieczne ufamy, że ś.p. Ksiądz Profesor, który całe swoje kapłańskie życie poświęcił służbie Słowu Życia, dziś cieszy się radością życia wiecznego w chwale.

Odpoczywaj w pokoju!

+Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

____________________
Jego Ekscelencja

Ksiądz Biskup Andrzej JEŻ

Biskup Tarnowski