Konferencja naukowa „Apostołowie Afryki. Wanda Błeńska i kard. Adam Kozłowiecki SJ – życie, działalność, pamięć”

0
1456

Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki objął patronatem honorowym konferencję naukową „Apostołowie Afryki. Wanda Błeńska i kard. Adam Kozłowiecki SJ – życie, działalność, pamięć”. Odbędzie się ona 28 października 2021 r. w Toruniu.

Temat konferencji wskazuje na dwie zasłużone postacie dla misji afrykańskich w drugiej połowie XX w – bł. Wanda Błeńska, lekarka, która służyła najbardziej potrzebującym, odtrąconym i pozbawionym nadziei, z tego względu była nazywana „Matką Trędowatych” oraz kard. Adam Kozłowiecki SJ, więzień obozów koncentracyjnych Auschwitz i Dachau, misjonarz, budowniczy kościołów i szpitali na terenach obecnej Zambii.

W konferencji zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wezmą udział znawcy biografii obu postaci oraz dziejów misji: dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK; o. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK; ks. Jarosław Czyżewski; o. dr Grzegorz Dobroczyński SJ; o. dr Krzysztof Dorosz SJ; dr Katarzyna Mich; dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski; ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI.

Organizatorami konferencji są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu. Komitetowi Naukowemu i Organizacyjnemu przewodniczy pomysłodawca wydarzenia dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK. Oprócz Przewodniczącego Episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego, wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym między innymi przez: biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla, o. dr. Jarosława Paszyńskiego SJ oraz o. Zbigniewa Leczkowskiego SJ.

Konferencja wpisuje się w „Rok Wandy Błeńskiej” świętowany w województwie kujawsko-pomorskim oraz jubileuszowy Rok Ignacjański.

Wanda Błeńska (1911–2014) była osobą świecką, w okresie studiów medycznych zaangażowaną w ruch misyjny. Po uzyskaniu w 1934 r. dyplomu pracowała jako lekarz w Toruniu. Podczas II wojny światowej działała w konspiracji. Mimo przeszkód w 1946 r. nielegalnie wyjechała z Polski, a w 1950 r. udała się w podróż z Wielkiej Brytanii do Afryki. Przez 43 lata leczyła i opiekowała się chorymi na trąd w Ugandzie. Przez wiele lat w promieniu kilkuset kilometrów była jedynym lekarzem, wykonując zabiegi i skomplikowane operacje. W 1956 r. „Matka trędowatych” zainicjowała powstanie ośrodka szkoleniowego w Bulubie dla lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny. Dziesięć lat później – dzięki wsparciu wielu donatorów – otworzyła nowy, dobrze wyposażony szpital, w którym mogła pomieścić już 100 pacjentów. Służyła najbardziej potrzebującym, odtrąconym i pozbawionym nadziei. W 1993 r. powróciła do kraju i zamieszkała w Poznaniu. W październiku 2020 r. archidiecezja poznańska rozpoczęła jej proces beatyfikacyjny.

Kard. Adam Kozłowiecki SJ (1911–2007) przyszedł na świat w patriotycznej rodzinie ziemiańskiej. Wbrew woli własnego ojca wybrał drogę powołania zakonnego wstępując do Towarzystwa Jezusowego. Podczas II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. W 1946 r. wyjechał na misje do Rodezji Północnej (od 1964 r. niepodległa Zambia), gdzie sprawował kolejno funkcje: administratora apostolskiego wikariatu apostolskiego Lusaka, wikariusza apostolskiego i arcybiskupa Lusaki. Zakładał staje misyjne i parafie, budował kaplice, kościoły i szpitale, dbał o rodzime powołania kapłańskie. W 1969 r. zrezygnował z kierowania archidiecezją Lusaki, by mógł objąć ją hierarcha wywodzący się z ludów tubylczych. W 1998 r. Adam Kozłowiecki SJ został wyniesiony przez Jana Pawła II do godności kardynalskiej.

MB / BP KEP

Fot. Archiwum Wandy Błeńskiej

BRAK KOMENTARZY