Wybór biskupa, liturgia święceń i znaczenie posługi biskupiej – to tematy omawiane w książce „Sakrament święceń. Święcenia biskupa” ks. Czesława Krakowiaka. Publikacja wydana przez Towarzystwo Naukowe KUL ukazuje całościowy obraz święceń biskupa w dziejach chrześcijaństwa. 

„Wiara katolicka uczy, że biskupstwo to podstawowy święty urząd Kościoła, wypływający z ofiarnego i zbawczego Krzyża Chrystusa, ale i z Jego Zmartwychwstania, mający za zadanie kontynuować w historii świata całość dzieła Odkupiciela w Duchu Świętym. Według Soboru Watykańskiego II jest „pełnią kapłaństwa” (KK 21). W tym dogmatycznym duchu Autor ukazuje święcenia biskupa, wszelako z jasną deklaracją, że kapłanem jest zarówno prezbiter, jak i biskup ale nie diakon” – pisze w recenzji książki „Sakrament święceń. Święcenia biskupa” ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź. „Dzieło Sakrament świeceń. Świecenia biskupa jest wyjątkowe pod wieloma względami. Po pierwsze, obszernie zarysowuje tematykę mało znaną w teologii. Po drugie, jest oparte na solidnych źródłach, które Autor gruntownie przebadał i uporządkował. Wreszcie ukazuje całościowy obraz święceń biskupa w dziejach chrześcijaństwa” – czytamy w recenzji.

Na ponad 300 stronach ks. Krakowiak omawia obraz posługi biskupiej wyłaniający się ze świadectw pisarzy wczesnochrześcijańskich, pism Ojców Kościoła, Tradycji Apostolskiej, a także uchwał soborów do X wieku i późniejszych pontyfikałów. Charakteryzuje też, na podstawie różnych dokumentów Kościoła, liturgię święceń biskupa.

www.tnkul.pl/ BP KEP

 

BRAK KOMENTARZY