Legnica: Synodalne spotkanie świeckich

15-01-2022
638

Biskup legnicki Andrzej Siemieniewski uczestniczył w spotkaniu synodalnym z przedstawicielami laikatu. Spotkanie moderował koordynator ds. synodu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich, katecheci, nauczyciele oraz osoby niezrzeszone. Oprócz wspólnej modlitwy był czas na słuchanie i dzielenie się swoimi doświadczeniami dotyczącymi Kościoła, jego obecnej sytuacji oraz przyszłości.

Koordynator synodu ks. Bogusław Drożdż podkreślił, że w tych spotkaniach chodzi głównie o otwarcie się na to, czym rzeczywiście żyje Kościół i co każdy wierny może włożyć ze swojej strony w jego życie i misję. Chodzi zatem o wzbudzenie nowej nadziei, pokonanie różnych lęków i wspólne podążanie, któremu ma towarzyszyć słuchanie Słowa Bożego i uczestnictwo w sakramentach.

Uczestnicy tego spotkania dzielili się swoimi obserwacjami oraz problemach, które można zaobserwować, przedstawiali także konkretne sposoby rozwiązywania problemów współczesności, zarówno na poziomie małych wspólnot, parafii czy diecezji.

Podkreślano zwłaszcza potrzebę słuchania Słowa Bożego, modlitwy indywidualnej i wspólnotowej. Zwracano uwagę na potrzebę formacji liturgicznej, która ma umożliwiać wiernym głębsze i świadome przeżywanie tajemnic Chrystusa w naszym życiu. Zwrócono uwagę na fakt, że synodalność, jeśli ma odnieść swój pozytywny skutek, musi być oparta na Słowie i nauczaniu Kościoła, w przeciwnym razie będzie dążeniem do forsowania ludzkich pomysłów, które często są dalekie od chrystusowej wizji Kościoła. Mówiono też o potrzebie wspólnego, duchowni ze świeckimi, docierania z przesłaniem miłości bożej do każdego człowieka. To może dokonywać się przez rodzinę i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Troski, jakie zauważa się dziś w świecie i w Kościele powinny przynaglać wszystkich wiernych  do podjęcia aktywności, najpierw na poziomie wiary, modlitwy, życia sakramentalnego, podejmowania z wiarą swoich obowiązków, a następnie do wychodzenia dalej, do innych. Zwrócono też uwagę na potrzebę towarzyszenia człowiekowi, zwłaszcza przeżywającemu problemy, zarówno w relacjach indywidualnych, jak i na poziomie struktur kościelnych.

Spotkanie było okazją do wysłuchania głosu wiernych, którzy dzielili się swoim doświadczeniem wiary i życia. Wyrazili oni chęć udziału w kolejnych sesjach synodalnych.

Spotkanie osób świeckich było kolejnym elementem diecezjalnej fazy XVI Synodu Biskupów zwołanego przez papieża Franciszka. Synodowi towarzyszą trzy hasła: komunia, uczestnictwo, misja. Zakończenie XVI Synodu Biskupów przewidziane jest na 2023 rok.

Warto zaznaczyć, że w diecezji legnickiej odbyły się już dwa podobne spotkania. Pierwsze zgromadziło księży pracujących w legnickiej kurii biskupiej, drugie duszpasterzy pracujących w parafiach.

W wypowiedziach zwracano uwagę na odniesienie kapłanów do wiernych oraz mówiono o dzisiejszych formach duszpasterstwa, które wymaga nowych form. Pojawiło się pytanie o sposoby formowania wiernych, którzy są związani z Kościołem, a którzy niezbyt chętnie chcą angażować się w jego życie, zwłaszcza na poziomie parafii. Podkreślano też fakt, że forma tzw. duszpasterstwa masowego nie jest już aktualna, najwyższy czas, aby działania duszpasterskie nakierować na małe grupy i wspólnoty. Zwracano również uwagę na to, że do tej pory głos laikatu nie był dostatecznie mocny i niezbyt chętnie słuchany przez duszpasterzy. – Ludzie bardzo często są źli na decyzje papieża, biskupa czy proboszczów. Ale wynika to z braku zrozumienia powodów danych decyzji. I tak rodzi się gniew. Ale musimy ich słuchać, być z nimi, wówczas będziemy mogli skutecznie im duszpasterzować i dawać Jezusa – mówili księża. To stawia przez duszpasterzami zadanie bycia z ludźmi, słuchania i tłumaczenia rzeczywistości kościelnej.

Kolejne spotkanie synodalne zaplanowane jest już wkrótce, a zaproszona na nie została młodzież.

ksww