16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana, Żandarmeria Wojskowa oraz Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach to tegoroczni laureaci przyznawanych przez Ordynariat Polowy wyróżnień Benemerenti. Podczas uroczystości odczytany został komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce o nominacji bp. Wiesława Lechowicza, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, biskupem polowym Wojska Polskiego.

Wręczenie wyróżnień Benemerenti

Podobnie jak w ubiegłym roku z powodu pandemii uroczystość odbyła się katedrze polowej Wojska Polskiego w znacznie skromniejszej oprawie, uwzględniającej przepisy sanitarne. Ceremonia wręczenia nagród była transmitowana na stronach internetowych Ordynariatu Polowego oraz katedry polowej Wojska Polskiego.

16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. króla Kazimierza Jagiellończyka została doceniona za ofiarną służbę polskiemu społeczeństwu, trwanie na straży suwerenności i nienaruszalności granic oraz zaangażowanie w umacnianie pokoju w ramach misji poza granicami państwa. Statuetkę z rąk abp. Józefa Guzdka, administratora apostolskiego Ordynariatu Polowego odebrał gen. dyw. Krzysztof Radomski, dowódca dywizji. Laureat Benemerenti otrzymuje także wyróżnienie medalem Milito pro Christo, oprócz gen. Radomskiego medalem uhonorowanych zostało pięciu jego współpracowników, m.in. ks. mjr Marek Rycio, kapelan dywizji.

– Nagroda Benemerenti to wielkie wyróżnienie dla 16. Dywizji Zmechanizowanej, która na co dzień wypełnia zadania na północno-wschodnich rubieżach naszego kraju. Nie oczekujemy specjalnych wyróżnień i nagród. Naszej służbie przyświeca dewiza Wojska Polskiego: Bóg–Honor–Ojczyzna.  Znalezienie się w gronie osób i instytucji, które wcześniej otrzymały Benemerenti poczytujemy sobie za zaszczyt – powiedział gen. dyw. Krzysztof Radomski. Dowódca dywizji podkreślił, że kilkukrotnie z abp. Guzdkiem odwiedzał żołnierzy pełniących służbę na granicy, podziękował mu za opiekę duszpasterską nad 16. Pomorską Dywizją Zmechanizowaną.

Drugim laureatem Benemerenti została Żandarmeria Wojskowa, która została doceniona „za trwanie na straży uczciwości i wierności prawu, w szeregach polskiej armii”, „aktywny udział w systemie reagowania kryzysowego” i „za troskę o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli”. Nagrodę odebrał gen. bryg. Robert Jędrychowski, zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, który podkreślił, że żandarmeria jest jedną z najbardziej prospołecznych formacji w wojsku. – Zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona życia i zdrowia naszych obywateli, ich mienia to na pewno zadania podejmowane dla dobra publicznego. Cieszę się, że zostało to docenione – powiedział. Dodał, że Włosi o swojej żandarmerii, czyli karabinierach, mówią „benemerita” (zasłużona), po otrzymaniu  wyróżnienia Benemerenti Ordynariatu Polowego, mamy potwierdzenie tego terminu także w odniesieniu do polskiej żandarmerii. Podziękował za wyróżnienie i dostrzeżenie służby żołnierzy żandarmerii. Wraz z gen. Jędrychowskim medal Milito pro Christo otrzymało siedem osób służących w formacji.

Trzecim laureatem Benemerenti zostało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, uhonorowane za „ofiarną służbę niewidomym i słabowidzącym, prowadzenie nowoczesnych placówek edukacyjnych i rehabilitacyjnych i owocną współpracę osób świeckich i konsekrowanych”.
– Jest to wyróżnienie dla wszystkich osób, które na co dzień pomagają osobom niepełnosprawnym. Osoba niewidoma ma takie same plany, marzenia, jak osoba widząca. Naszym zadaniem jest danie jej narzędzi, towarzyszenie i wspieranie – powiedział Paweł Kacprzyk, prezes Towarzystwa Opieki nad  Ociemniałymi. Dodał, że wyróżnienie Benemerenti będzie inspiracją do jeszcze lepszego wsłuchiwania się w głos potrzebujących. – Jest też potwierdzeniem tego, że to co robimy jest ważne dla dobra wspólnego i potrzebne – powiedział.

Abp Józef Guzdek podkreślił, że kolejna odsłona nagród Benemerenti, jest okazją do dostrzeżenia i docenienia tych, którzy służą najwyższym wartościom, „tych, którzy dobrze się zasłużyli”. – Można patrzeć i nie wiedzieć, słuchać i nie słyszeć lub widzieć i słyszeć tylko zło, ale jest morze ludzi szlachetnych, których trzeba dojrzeć i docenić – powiedział.

Abp Guzdek powiedział, że przez wyróżnienie Benemerenti dla 16. Dywizji Zmechanizowanej, pełniącej służbę na granicy, chciał zwrócić uwagę na problem szacunku dla służby żołnierzy Wojska Polskiego. Wyjaśnił, że jednym z głównych zadań Kościoła jest kształtowanie prawych sumień, dlatego wyróżniona została żandarmeria. – Jednym z jej zadań jest wychowywać. Prewencja jest jednym z priorytetów – powiedział. Wyraził wdzięczność żołnierzom żandarmerii za pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa w naszym kraju. Podkreślił ich rolę i zaangażowanie m.in. w czasie Światowych Dni Młodzieży oraz w okresie pandemii.

Abp Guzdek podziękował też Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi w Laskach za ich pomoc niesioną osobom niewidomym. – Ogromny szacunek dla całych pokoleń sióstr i osób świeckich dla środowiska Lasek. Dzisiaj jest ku temu czas, aby wypowiedzieć wielkie „dziękuję” w imieniu tych bezimiennych, którzy może nawet nie zdają sobie sprawy z tego co Państwo czynicie. Bo przygotowujecie niewidomych do życia, ale równocześnie przygotowujecie do podjęcia pracy zawodowej. Oni dzięki Wam będą wnosić wiele dobra dla społeczności i to trzeba docenić – powiedział.

Ogłoszenie nowego biskupa polowego

Administrator apostolski Ordynariatu Polowego podkreślił, że tegoroczne Benemerenti jest jego ostatnim w roli gospodarza. Odczytał komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, informujący, że nowym biskupem polowym został bp Wiesław Lechowicz, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Abp Guzdek poprosił bp. Lechowicza o wygłoszenie kilku słów do zebranych. – Przyjmuję tę decyzję Ojca Świętego Franciszka z pokorą, posłuszeństwem i nadzieją – powiedział bp Lechowicz.

Biskup polowy – nominat przyznał, że nie zna zbyt dobrze środowiska wojskowego, ale jak podkreślił, jego życie „jest świadectwem tego, że człowiek dobrze wychodzi na tym, jeżeli jest posłuszny Panu Bogu”. – Przed chwilą chór pięknie śpiewał kolędy, jesteśmy blisko szopki, jeszcze niedawno przeżywaliśmy okres Bożego Narodzenia, a więc Bóg się rodzi, moc truchleje. Bóg jest między nami, jest Emanuelem. To się właśnie dzieje na co dzień i to mnie na progu mojej nowej posługi napełnia otuchą – powiedział.

Poprosił o modlitwę w intencji swej posługi w Wojsku i służbach mundurowych. – Od dziś żołnierze, Wojsko Polskie, wszystkie służby związane ze strażą naszej ojczyzny mają miejsce w moim sercu i mojej modlitwie. I o modlitwę również proszę, abym mógł podołać tym niełatwym, bardzo odpowiedzialnym obowiązkom – powiedział bp Lechowicz.

Nagroda Benemerenti („dobrze zasłużonym”) Ordynariatu Polowego została ustanowiona dekretem biskupa polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia z dnia 23 lutego 1995 r. Przyznawana jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”.

Jako pierwsi, w 1995 r., wyróżnienie to otrzymali red. Elżbieta Jaworowicz, autorka programu „Sprawa dla reportera” i mjr Eugeniusz Mleczak, ówczesny rzecznik prasowy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W ubiegłym roku Benemerenti otrzymały Straż Graniczna, Drukarnia Wydawnictw Specjalnych oraz Centralna Biblioteka Wojskowa.

Tekst i zdjęcia Krzysztof Stępkowski / ordynariat.wp.mil.pl