Obradowała Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

0
638

W sobotę, 15 stycznia br. obradowała Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Podczas obrad podsumowano działalności PRR, przewodniczący poszczególnych Zespołów roboczych przedstawili sprawozdanie z swojej działalności i podejmowanych inicjatyw. Zaprezentowano także propozycje i podjęto konkretne plany działalności na rzecz małżeństw i rodzin na emigracji w roku 2022 rok. Pierwszej części obrad przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, który w tym dniu otrzymał nominację na Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

W ramach projektu „Familijna Polonia” zorganizowano dwa Kongresy Rodzin Polonijnych online, w których brało udział około 300 osób z 20 krajów. Na kanale YouTube Rodzina na Emigracji zamieszczane są referaty z Kongresów. Przeprowadzono roczny kurs – Szkolenie (online) Liderów Polonijnych „Pomagam sobie – pomagam innym” w zakresie doradztwa rodzinnego. W szkoleniu wzięło udział 50 osób z 9 krajów.

W Roku Rodziny, w ostatnie niedziele każdego miesiąca, Polonia w całej Europie modliła się za rodziny i małżeństwa żyjące na emigracji. Zespół Inicjatyw Duszpasterskich przygotowywał teksty pomocne do animacji (wprowadzenia, komentarze, modlitwa wiernych itd.) w czasie liturgii. Założono nowe poradnie rodzinne i podejmowano wiele inicjatyw na rzecz małżeństw i rodzin w poszczególnych krajach Europy /Poradnia Rodziny Polonijnej, Niemcy, Poradnia „Familiaris”, Europejska Szkota Liderów Polonijnych, Fundacja Pomoc Rodzinie/.

Na spotkaniu Polonijnej Rady Rodziny zaprezentowano także propozycje i postulaty związane z przygotowaniem do X Światowego Spotkania Rodzin Polonijnych, które odbędzie się w czerwcu br. w Rzymie. W spotkaniu weźmie także udział delegacja polonijna. Zaplanowano organizację m.in. kolejnego Kongresu Rodzin Polonijnych w Ośrodku „Marianum” Carlsberg‎ w Niemczech, w dniach 10-11 września 2022 (w formie hybrydowej) oraz kontynuację Kursu dla Liderów Polonijnych w zakresie doradztwa rodzinnego (nowa edycja oraz pogłębienie dla absolwentów), a także dalsze prowadzenie Kursów przedmałżeńskich, zakładanie poradni rodzinnych i rozwijanie działalności już istniejących.

W czasie spotkania przedstawiono także program i zaproszenie na Kongres Rodzin „W rodzinie jest siła. Więzi w rodzinie najskuteczniejszą ochroną przed uzależnieniami”, który odbędzie się na UKSW w Warszawie w dniach 19 – 20 marca br. /możliwość uczestnictwa online/.

Członkowie Polonijnej Rady Rodzin dzieląc się swoimi doświadczeniami z pracy w ramach duszpasterstwa małżeństw i rodzin wyrazili pragnienie służenia polonijnym duszpasterzom i małżonkom poprzez wypracowywanie konkretnych pomocy duszpasterskich. Pracy Polonijnej Rady Rodziny towarzyszy przekonanie, że dynamika parafii zależy w dużym stopniu od dynamiki duszpasterstwa małżeństw i rodzin.

Na zakończenie spotkania członkowie PRR modlili się w intencji bpa Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, którego nominację na Biskupa Polowego Wojska Polskiego ogłoszono w czasie trwania obrad.Kolejne spotkanie PRR zaplanowano w Lourdes, w maju podczas europejskiej pielgrzymki Polonii.W skład Polonijnej Rady Rodziny wchodzą przedstawiciele duszpasterstwa małżeństw i rodzin w środowiskach polonijnych, przedstawiciele stowarzyszeń i ruchów rodzin (min. Ruch Przymierze Rodzin, Spotkania Małżeńskie, Domowy Kościół) oraz księża koordynatorzy duszpasterstwa rodzin i małżeństw oraz eksperci z Polski współpracujący i angażujący się w duszpasterstwo małżeństw i rodzin na emigracji. Obradom przewodniczy bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Główne cele Polonijnej Rady Rodziny:

– informowanie o podejmowanych działaniach w dziedzinie szeroko pojętego duszpasterstwa małżeństw i rodzin w środowiskach emigracji polskiej;

– formacja duszpasterzy (duchownych i świeckich) oraz pomoc w formowaniu świeckich do życia w małżeństwie i rodzinie zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego;

– koordynacja pracy duszpasterskiej i inicjatyw tak w zakresie poszczególnych krajów, jak i w wymiarze europejskim;

– inicjowanie różnych (sprawdzonych i nowych) form duszpasterskiej troski o małżeństwa i rodziny;

– integracja między polonijnymi środowiskami, a także z lokalnymi wspólnotami kościelnymi działającymi na rzecz małżeństwa i rodziny.

Biuro Duszp. Emigracji/ www.emigracja.episkopat.pl

BRAK KOMENTARZY