List abp. Światosława Szewczuka do Konferencji Episkopatu Polski

27-01-2014

27 stycznia 2014 r.

794

UKRAINIAN GREEK CATHOLIC CHURCH
SVIATOSLAV SHEVCHUK
MAJOR ARCHBISHOP OF KYIV-HALYCH

 Kyiv,
Vyh. No 14/033
27 Stycznia, 2014 Roku Pańskiego

 Jego Ekscelencja
Arcybiskup Józef Michalik
Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski

 Ekscelencjo, drogi Księże Arcybiskupie.

Pragnę serdecznie podziękować Ekscelencji za przesłany na mój adres list wsparcia dla narodu ukraińskiego. W obecnej niezwykle dramatycznej sytuacji w jakiej znajduje się Ukraina, słowa solidarności i pamięci modlitewnej są dla nas ogromnym błogosławieństwem Bożym.

Prawo na pokojowe demonstracje i zebrania są zagwarantowane prawem konstytucyjnym Ukrainy. W chwili, gdy to prawo zostaje naruszone, naród Ukrainy masowo wychodzi na place wielu miast, aby zamanifestować przed całym światem swoje oburzenie. Obecność duchowieństwa greckokatolickiego wraz ze swoimi wiernymi na majdanach, wynika z potrzeby udzielania im duchowego i modlitewnego wsparcia przy podejmowaniu właściwych i odpowiedzialnych decyzji. Podczas spotkań Wszechukraińskiej Rady Kościołów z Prezydentem Ukrainy, zawsze starałem się zachęcać strony do dialogu i przekonywać do pokojowego rozstrzygnięcia konfliktu.

Dzisiejsza sytuacja ma wiele analogii z tym, co przeżywali Polacy na początku lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku, gdy społeczeństwo polskie wspierane przez Kościół wystąpiło przeciwko dyktaturze państwa.

Obecnie nasz naród przeżywa podobne, bardzo trudne chwile, ale wierzę że z Bożą pomocą zdołamy przejść przez wszystkie wypróbowania, zachowując jedność naszego państwa oraz prawa i swobody wszystkich obywateli mieszkających na terytorium Ukrainy.

W imieniu Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, przesyłam dla całego Episkopatu Polski wraz z duchowieństwem i wiernymi Polskiego Kościoła, moją głęboką wdzięczność za modlitewną więź oraz słowa solidarności skierowane do uczestników manifestacji w Ukrainie, które są ogromnym wsparciem duchowym i moralnym dla ich wytrwałej, pokojowej i ofiarnej postawy.

Przekazując wyrazu szacunku dla Prezydium Episkopatu Polski, życzę obfitych Bożych łask i pozostaję złączony w modlitwie

Abp Sviatosłav