List przewodniczącego Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego do Prezesa TVP

13-01-2012

13 stycznia 2012 r.

1347

L.dz. 135/2012
Szanowny Pan
Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Wyrażam żywy niepokój z powodu nieprzyznania TV Trwam przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji miejsca na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej i w związku z przedłużającą się sprawą rozstrzygnięcia decyzji o dostępie do platformy cyfrowej dla jedynej ogólnopolskiej katolickiej stacji telewizyjnej w naszym kraju. Ponieważ TV Trwam, jak i zresztą Radio Maryja, stanowią bardzo istotny element informacji o życiu i pracy Kościoła katolickiego w Polsce, jako katolicy jesteśmy żywo zainteresowani i całym sercem popieramy zabiegi podejmowane przez ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka i wspierające go instytucje o przyznanie TV Trwam koncesji na multipleksie cyfrowym.

TV Trwam pełni misję ewangelizacyjną, promuje wartości chrześcijańskie i włącza się w ewangelizację kultury. Jako jedyna stacja telewizyjna transmitowała ważne dla milionów katolików wydarzenia związane z pielgrzymkami Ojca Świętego Benedykta XVI – myślę tu o Światowym Dniu Młodzieży w Madrycie, czy pielgrzymce do Niemiec.

W naszym demokratycznym kraju pluralizm poglądów i rozmaitość opinii dowodzą prawdziwej wolności myślenia i wyrażania słowa, o co przecież Polacy zabiegali od czasu walki z systemem komunistycznym.

Trudno sobie wyobrazić, by względy ideologiczne, oznaczające poczucie wyższości i pogardę okazywaną części społeczeństwa, mogły decydować o rozwiązaniach proponowanych w tej tak istotnej sprawie. Nie można ignorować katolickiego społeczeństwa, które stanowiąc większość w naszym kraju – przypomnę o tym, choć tym razem w innym kontekście – płaci abonament, jest podatnikiem i współfinansuje tym samym projekt multipleksu. Dlatego zgadzam się z głosami twierdzącymi, że katolicy maja prawo do bezpłatnego odbioru tej stacji w naziemnej cyfryzacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, z najgłębszym przekonaniem poopieram starania podjęte przez różne środowiska katolickie, by zarówno TV Trwam, jak i Radio Maryja znalazły właściwe miejsce pośród innych mediów i dalej mogły służyć duchowemu dobru licznych rzesz polskich katolików.

Ufam, że Pan Przewodniczący znajdzie właściwe sposoby wyjścia z trudnej sytuacji.

Z wyrazami należnego szacunku

+ Wiesław Mering
Biskup Włocławski
Przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego