Metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki udzielił w czwartek 11 maja święceń prezbiteratu i diakonatu braciom franciszkanom z Wyższego Seminarium Duchownego we Wronkach. Uroczystość miała miejsce w klasztorze franciszkanów w Poznaniu.

Arcybiskup poznański życzył nowo wyświęconym kapłanom, by odważnie głosili Ewangelię i niezmiennie trwali przy nauce Kościoła.

– Obok codziennego pobożnego sprawowania ofiary Mszy św., najważniejszym zadaniem kapłana jest służba w konfesjonale. Również dzisiaj – jak w czasach św. Jana Chrzciciela – ludzie są gotowi do nawrócenia, jeśli tylko znajdą się w obecności proroka – mówił o kapłaństwie abp Gądecki.

BPKEP