Centralne uroczystości Święta Niepodległości odbędą się w sobotę 11 listopada w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W obchodach wezmą udział przedstawiciele Episkopatu Polski oraz najwyższe władze państwowe na czele z prezydentem, premierem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. W całym kraju będą odprawiane Msze św. w intencji Ojczyzny.

„Niech nasza obecność w Świątyni Opatrzności Bożej będzie wyrazem dziękczynienia Bogu za dar odzyskanej wolności” – napisał kard. Kazimierz Nycz w zaproszeniu na uroczystości związane ze Świętem Niepodległości. „Podczas Eucharystii odmówimy Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej oraz podziękujemy Bogu za wolność i niepodległość, prosząc Go o dalszą opiekę nad naszą Ojczyzną” – zapowiedział Metropolita Warszawski. Wyraził nadzieję, że liczna obecność wiernych „będzie wyrazem dziękczynienia Bogu za dar odzyskanej wolności”.

Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie została oddana do użytku wiernych 11 listopada 2016 roku. Uroczystości, które odbędą się w tym roku w Świątyni, zainaugurują cykl wydarzeń, wieńczących w 2018 roku obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

>>ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

„Potrzebny jest w naszej ojczyźnie dobrze nam znany z historii patriotyzm otwarty na solidarną współpracę z innymi narodami i oparty na szacunku dla innych kultur i języków. Patriotyzm bez przemocy i pogardy. Patriotyzm wrażliwy także na cierpienie i krzywdę, która dotyka innych ludzi i inne narody” – podkreślili polscy biskupi w opublikowanym w kwietniu tego roku dokumencie społecznym pt. „Chrześcijański kształt patriotyzmu”. Został on przyjęty podczas 375. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 14 marca br.

Biskupi przypomnieli w nim m.in. o codziennym i obywatelskim wymiarze patriotyzmu. Wskazali, że heroizm i męczeństwo narodowych bohaterów, wzywają jednocześnie naród polski na drogę przebaczenia i pojednania. Napisali też o potrzebie odpowiedzialnej polityki historycznej, której celem jest „jednoczenie ludzi wokół wspólnego dobra, wzmacnianie więzi międzyludzkich i poczucia wspólnoty duchowych wartości ponad różnicami i podziałami”.

www.archwwa.pl/ BPKEP

Zobacz też: CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU – DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ RADĘ KEP DS. SPOŁECZNYCH

Zdjęcie ilustracyjne: W. Łączyński