M.in. „świadków 1966r.” – sukienkę milenijną na obraz Matki Bożej, kopię Milenijnego Aktu oddania Polski Maryi oraz szereg osobistych pamiątek po Prymasie kard. Stefanie Wyszyńskim można zobaczyć na wystawie, która dziś została otwarta w nowych pomieszczeniach bastionu św. Rocha na Jasnej Górze. Ekspozycja nosi tytuł: „Nie byłoby Papieża Polaka, gdyby nie było twojej wiary – Prymas Tysiąclecia błogosławiony ks. kard. Stefan Wyszyński” i łączy te dwie wielkie postaci Kościoła.

O tym, byśmy potrafili zachować depozyt wiary św. Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia oraz realizować w nowych czasach ich programy duszpasterskie mówił podczas otwarcia generał Zakonu Paulinów, o. Arnold Chrapkowski. – Te dwie postacie pokazują nam także, że człowiek może z jednej strony sam zrobić bardzo dużo, ale zrobi jeszcze więcej, jeżeli swoje siły i zamiary złoży Bogu. To są ludzie wielkiego zaufania Bogu i wielkiego zawierzenia Bożej Matce, Maryi – mówił o. Generał.

Przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski podkreślił, że także poprzez tę wystawę paulini pragną obu wielkim Polakom oddać hołd i wyrazić wdzięczność Prymasowi Tysiąclecia, że był protektorem paulinów i podczas swej posługi odkrył na nowo Jasną Górę „i uczynił ją centrum życia duchowego Kościoła w Polsce”. – Chcemy nieść jego pamięć dalej, przekazywać myśl ks. Prymasa, szczególnie jego naukę społeczną – zapewniał o. Przeor.

– Na wystawę wybrano tylko nieliczne pamiątki związane ze św. Janem Pawłem II, bo na Jasnej Górze jest ich wiele – zauważył o. Stanisław Rudziński, kustosz zbiorów sztuki wotywnej na Jasnej Górze. Dodał, że „tych zachowanych po kard. Wyszyńskim jest mniej, ale są one bardzo wymowne”.

Wyjątkowym eksponatem jest przede wszystkim sukienka milenijna, zwana też „sukienką Tysiąclecia”, zdobiąca Cudowny Obraz Matki Bożej, „świadek” wydarzeń z 1966 r. Inicjatorami wykonania nowej sukni na Tysiąclecie Chrztu Polski byli paulini, ale projektowi patronował Prymas kard. Stefan Wyszyński. Są też milenijne korony.

O. Rudziński zwrócił uwagę właśnie na ten na wyjątkowy czas w dziejach naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce, a bardzo związany z Prymasem, czyli rok 1966r. i obchody Millenium chrztu Polski. Najważniejszym ich momentem były uroczystości 3 maja na Jasnej Górze. W trakcie uroczystej sumy, podczas której homilię wygłosił ks. Prymas, obraz Matki Bożej Jasnogórskiej ukoronowano „koroną tysiąclecia” oraz odczytano „Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi”. Obecnie dokument znajduje się w specjalnej tubie przy jasnogórskim Obrazie, natomiast na wystawie można zobaczyć jego replikę.

Można „wejść” do pokoi, w których mieszkał kard. Stefan Wyszyński podczas obecności na Jasnej Górze. Ponieważ znajdują się one za klasztorną klauzurą, pokazano je za pomocą zdjęć, ale też przeniesionych tu niektórych przedmiotów użytkowych jak np. klęcznik.

O. Rudziński przypomniał, że oprócz oficjalnych wizyt podczas wydarzeń kościelnych, kard. Wyszyński przyjeżdżał do Sanktuarium na modlitwę zwłaszcza w soboty, w dniu poświęconym Matce Bożej, stąd nazywa się je na Jasnej Górze sobotami Królowej Polski. Paulin, jeszcze jako chłopiec, zapamiętał Prymasa właśnie z takiej sobotniej Mszy św. sprawowanej w ornacie, który teraz znalazł się na wystawie.

Ekspozycja znalazła się w wyremontowanej ostatnio części Bastionu św. Rocha. To kolejna część wystawiennicza większego kompleksu muzealnego.

Od 2006 r. wewnątrz Bastionu św. Rocha, zwanego też od swoich fundatorów bastionem Morsztynów w specjalnie przygotowanych salach znajduje się szereg ekspozycji znanych pod jedną nawą „Skarbiec Pamięci Narodu”. To najczęściej odwiedzana część fortyfikacji Jasnej Góry.

Mirosława Szymusik @JasnaGoraNews

Fot. Biuro Prasowe Jasnej Góry

BRAK KOMENTARZY