W środę 8 marca przypada 800. rocznica śmierci bł. Wincentego Kadłubka. Obchody tej rocznicy zaplanowano m.in. w diecezji sandomierskiej, na terenie której się urodził i diecezji kieleckiej, gdzie spędził ostatnie lata życia.  Bł. Wincenty Kadłubek jest patronem obu diecezji.

Wincenty Kadłubek przyszedł na świat ok. 1150 r. w Karwowie k. Opatowa. Uczył się w pobliskiej Stopnicy, w katedralnej szkole krakowskiej, a studia w Paryżu i Bolonii zakończył tytułem magistra. Był kapelanem i doradcą panujących, scholastykiem katedralnej szkoły krakowskiej i kolegiaty w Sandomierzu. W 1208 r. został biskupem krakowskim w czasach burzliwych walk sukcesyjnych. Był wykształconym historiografem i kronikarzem, zwolennikiem reform w Kościele polskim i w kraju. Brał udział w Soborze Laterańskim IV i wcielał jego reformy. Admirator św. Bernarda, czciciel św. Floriana i Stanisława Szczepanowskiego, był zarazem człowiekiem wielkiej maryjności.

Niespodziewanie zrezygnował z biskupstwa. Ostatnie lata, po złożeniu urzędu biskupiego, Kadłubek spędził w opactwie w Jędrzejowie, gdzie zmarł 8 marca 1223 r. Tu przechowywane są jego relikwie, przeniesione w 1633 r. do specjalnie wzniesionego mauzoleum.

BRAK KOMENTARZY