15 lutego br. osoby kontaktowe ds. synodu spotkały się online na comiesięcznym spotkaniu konsultacyjnym organizowanym przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. W spotkaniu wzięły udział osoby z 25 polskich diecezji.

Podczas spotkania uczestnicy dzielili się dotychczasowymi działaniami w diecezjach. Tematami przewodnimi były m.in. przygotowanie harmonogramu pracy związanego z podsumowaniem synodu w wymiarze diecezjalnym oraz przedstawienie różnych inicjatyw oddolnych związanych z synodem. Inicjatywy te podejmowały zarówno osoby świeckie, jak i duchowni wraz ze swoimi wspólnotami.

Osoby kontaktowe ds. synodu poruszyły także temat nadchodzących wydarzeń na poziomie ogólnopolskim. „Stoimy przed wyzwaniem, aby lepiej skoordynować komunikację na poziomie pomiędzy poszczególnymi diecezjami w granicach całego kraju” – powiedział ks. Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. W ramach przygotowań syntezy z działań synodalnych w kraju, w Warszawie będą organizowane konsultacje ogólnopolskie, na których osoby kontaktowe z poszczególnych diecezji będą dzieliły się doświadczeniami synodu w danym regionie. „Na drugie spotkanie ogólnopolskie będą zaproszeni koordynatorzy lokalni” – powiedział ks. Sadłoń – „przedstawiciele parafii oraz wspólnot, którzy będą dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi synodu, a na podstawie ich wypowiedzi Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opracuje syntezę spotkań”.

„Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego został poproszony przez Sekretariat KEP o towarzyszenie diecezjom w metodologii synodu, a przede wszystkim w opracowaniu tak zwanej syntezy krajowej” – wyjaśnił ks. Sadłoń. „Celem syntezy krajowej jest zebranie opisów różnych doświadczeń, uwag oraz treści, które zostały wypracowane na poziomie diecezjalnym. Te zaś będą przekazane do Stolicy Apostolskiej”.

BP KEP