Od dnia 22 października 2021 roku w diecezji pelplińskiej trwały prace synodalne w ramach lokalnego etapu Synodu o synodalności. W tym okresie odbył się szereg spotkań, rozmów i konsultacji na różnych płaszczyznach i w różnych formach. Stanowiły one odpowiedź na zaproszenie papieża Franciszka, by wsłuchiwać się, jako cały Lud Boży, w to co Bóg chce nam powiedzieć w tym czasie i w jakim kierunku chce nas poprowadzić.

Owoce wszystkich spotkań zostały zebrane i przekazane Diecezjalnemu Zespołowi Synodalnemu, który rozeznał trzy główne obszary wyłaniające się z wypowiedzi uczestników Synodu i zawarł je w niniejszej Syntezie. Stanowią one odpowiedź na pytanie jak „podążanie razem” realizuje się dzisiaj w naszym Kościele lokalnym i do czego szczególnie zaprasza nas Duch Święty, abyśmy byli wspólnotą bardziej synodalną.

Synteza z diecezjalnego etapu synodu o synodlaności w diecezji pelplińskiej

diecezja-pelplin.pl/

BRAK KOMENTARZY