Polska w blasku Bożego Miłosierdzia

24-03-2014

Przed ogłoszeniem Jana Pawła II świętym mieszkańcy Polski zjednoczą się w modlitwie przy Ogniu Miłosierdzia z Łagiewnik. W postaci Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia dotrze on do kościołów, instytucji i domów w całym kraju.

1118

Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski akcję przygotowującą do kanonizacji papieża Polaka koordynują Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz Stowarzyszenie Absolwentów „Dzieło”.

Do „rozniecania iskry Bożej łaski” i „przekazywania światu ognia miłosierdzia” wezwał Jan Paweł II podczas konsekracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w sierpniu 2002 r. Było to bezpośrednie nawiązanie do słów, które skierował Jezus do św. Faustyny Kowalskiej: „[Z Polski] wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje”. „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! (…) Bądźcie świadkami miłosierdzia!” – mówił wtedy Ojciec Święty. W grudniu 2003 r. Jan Paweł II pobłogosławił ogień, który od tamtej pory pali się nieustannie przed obrazem Jezusa Miłosiernego w łagiewnickiej świątyni.

Ten właśnie ogień odbiorą w niedzielę 30 marca od kard. Stanisława Dziwisza młodzieżowe delegacje ze wszystkich polskich diecezji. W trakcie uroczystej Mszy świętej w Łagiewnikach o godz. 10:00 Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia otrzymają również prezydent RP Bronisław Komorowski oraz przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji kościelnych, państwowych i społecznych, m.in. Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, Caritas Polska, zakonów, organizacji harcerskich, mediów i związków sportowych. Płomień przenoszony będzie w specjalnych lampionach, dostarczonych przez Stowarzyszenie Absolwentów „Dzieło”, na których ściankach znajdą się wizerunki Jezusa Miłosiernego, św. Faustyny i Jana Pawła II. Transmisję ze Mszy świętej przeprowadzą TVP1 i TVP Polonia.

W Niedzielę Palmową 13 kwietnia, podczas diecezjalnych uroczystości Światowych Dni Młodzieży, biskupi przekażą Iskrę delegacjom młodzieży z poszczególnych parafii oraz reprezentantom władz samorządowych i instytucji społecznych, jak szpitale, hospicja, domy dziecka, domy pomocy społecznej i więzienia.

W dniu kanonizacji Jana Pawła II, czyli w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 27 kwietnia, Iskra trafi bezpośrednio do wiernych. Odbiorą ją oni w swoich parafiach z wykorzystaniem wspomnianych lampionów, świec lub paschalików i zaniosą do swoich rodzin. W ten sposób każda osoba będzie mogła doświadczyć blasku Bożego Miłosierdzia.

Lampion z Kanonizacyjną Iskrą Miłosierdzia znajdzie się także przy ołtarzu podczas uroczystości kanonizacyjnych w Watykanie.

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne przeżywane w szkołach oraz parafiach,  przygotują wiernych zarówno do zbliżających się świąt Zmartwychwstania Pańskiego, jak i uroczystości Kanonizacji bł. Jana Pawła II. Duszpasterze oraz katecheci I mogą korzystać z materiałów zamieszczonych na stronie www.iskramilosierdzia.pl. Znajdują się tam m.in. katechezy kanonizacyjne na wszystkie poziomy nauczania oraz tekst modlitwy, którą wierni mogą odmówić z rodzinami przy świetle Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia, wieczorem w dzień kanonizacji. Na stronie dostępne są  także filmy z fragmentami homilii Jana Pawła II, wygłoszonych w czasie pielgrzymek do Polski. Można je bezpłatnie wykorzystać na nabożeństwach, czuwaniach, apelach, rekolekcjach czy na katechezach.