Posiedzenie w sprawie Funduszu Kościelnego

15-11-2012

16 listopada w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odbędzie się spotkanie zespołów konkordatowych: rządowego i kościelnego. - Chodzi o przekształcenie, a nie likwidację Funduszu Kościelnego, w możliwość odpisu podatkowego na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych – podkreśla rzecznik Episkopatu.

1539

– Fundusz Kościelny jest starym rozwiązaniem prawnym i strona kościelna proponuje dostosowanie go do nowoczesnych rozwiązań – wyjaśnia ks. Józef Kloch. Jak informuje, według prawa, przedstawiciele obu stron najpierw będą rozmawiać, następnie podpiszą umowę, by w końcu została uchwalona przez Sejm ustawa.

Ks. Kloch apeluje, by nie mylić działalności Komisji Majątkowej z Funduszem Kościelnym. – Komisja Majątkowa rozpatrywała zwrot dóbr kościelnych odebranych wbrew prawu i zakończyła działalność. Fundusz Kościelny został założony przez państwo 60 lat temu, wskutek uchwalonego przez Sejm prawa. Dziś chodzi o przekształcenie tego prawa. Propozycja to dobrowolny odpis podatkowy na rzecz Kościoła – tłumaczy.

Pierwsze posiedzenie Zespołów Roboczych ds. Finansów Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych odbyło się 3 kwietnia br. w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Kolejne spotkania miały miejsce w kwietniu, maju i czerwcu. Ostatnio strona rządowa nie przyjęła kościelnych propozycji wyższego od 0, 3 % odpisu podatkowego, który mógłby zastąpić Fundusz Kościelny.

Zespół Roboczy Kościelnej Komisji Konkordatowej ds. Realizacji 22 art. Konkordatu tworzą: metropolita warszawski, przewodniczący Rady Ekonomicznej Konferencji Episkopatu kard. Kazimierz Nycz, metropolita lubelski, przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej abp Stanisław Budzik, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak, a także dr Irena Ożóg i ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL.