Poznań: poświęcenie pomnika ks. dr. Czesława Piotrowskiego (relacja)

22-03-2017
1497

Abp Stanisław Gądecki poświęcił we wtorek 21 marca pomnik ks. dr. Czesława Piotrowskiego przy katolickich szkołach w Poznaniu – Publicznym Gimnazjum Katolickim im. św. Stanisława Kostki oraz Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz. Monument stanął przed budynkiem przy ul. Głogowskiej 92, w którym od 1927 r. działała szkoła prowadzana przez tego wybitnego pedagoga, kapłana i społecznika.

Uroczystość zainaugurowała Msza św., sprawowana pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej.

„Dobra szkoła nigdy nie oddziela nauczania od wychowania. Ona stara się o dobro ucznia we wszystkich jego aspektach: ludzkim, intelektualnym, duchowym, społecznym, kulturowym i zawodowym. Stara się kształtować społeczność dojrzałą z punktu widzenia ludzkiego i duchowego, osobowości krytyczne, które umieją wykorzystać zdobytą wiedzę w służbie człowieka” – mówił w homilii metropolita poznański.

Przewodniczący KEP, wskazując na elementy charakteryzujące dobrą szkołę, zwrócił uwagę na potrzebę rozwoju ciała, rozumu i ducha u młodych, „bez którego ani ojczyzna, ani świat nigdy nie będą bezpieczne”.

W homilii podkreślił, że „wysiłek kształtowania zdrowego, sprawnego organizmu uczy, że człowiek nie może osiągnąć niczego wzniosłego bez uprzedniego przebycia ascetycznej drogi, która go hartuje i umacnia”. Metropolita poznański zauważył, że ćwiczenie ludzkiego ciała stanowi pośrednio wyzwanie do kształtowania ludzkiego ducha, bo każdy rodzaj sportu niesie za sobą kształtowanie woli, męstwa, wytrwałości, szlachetności czy umiejętności podporządkowania się społecznym zasadom.

Abp Gądecki zaznaczył, że dobra szkoła zabiega o sprawność intelektualną ucznia. Wskazał, że w procesie kształtowania ludzkiego umysłu fakty nie odgrywają najważniejszej roli, bo można je po prostu poznać przez lekturę książek. Podkreślił, że istota kształcenia umysłu nie polega na przekazaniu wiedzy faktograficznej, ale na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się wyczytać z książek. „W edukacji intelektualnej chodzi o formowanie ludzi mądrych, czyli dobrych. Człowiek mądry im więcej się uczy, tym więcej kocha drugiego człowieka” – stwierdził metropolita poznański.

Zaznaczył, że los człowieka zależy od wykorzystania inteligencji, wiedzy i wykształcenia w tym celu, by bardziej kochać i służyć drugiemu człowiekowi.

Po uroczystości poświęcenia monumentu ks. Piotrowskiego w auli szkoły odbyła się okolicznościowa akademia poświęcona życiu i działalności tego wybitnego kapłana.

Abp Gądecki podziękował Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika za zaangażowanie w postawienie monumentu. Wyraził też przekonanie, że pomnik odsłonięty dzień po 126. rocznicy urodzin ks. Piotrowskiego, wielkiego kapłana, pedagoga i społecznika będzie ozdobą dla miasta Poznania.

„Kładziemy nacisk na wychowanie i kształcenie, zwracając uwagę na integralność ducha i ciała. Program wychowawczy szkoły został przygotowany w oparciu o zasady personalizmu chrześcijańskiego. Do każdego ucznia podchodzimy w sposób indywidualny, odpowiadając na jego potrzeby” – powiedział KAI ks. Piotr Kuś, dyrektor szkoły.

„Program i metody wprowadzone przez ks. Czesława Piotrowskiego, mimo upływu czasu, nie przedawniły się, staramy się tylko odpowiadać na współczesne potrzeby i znaki czasu. Nadal aktualne pozostaje kształcenie w młodych ludziach wartości patriotycznych i pielęgnowanie w nich wielkiego dziedzictwa polskiej kultury i historii” – podkreśla ks. Kuś.

Ks. dr Czesław Piotrowski, wielki pedagog, patriota i społecznik, urodził się 20 marca 1891 roku we wsi Kurcew niedaleko Pleszewa. W młodości uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Śremie, gdzie działał w ramach tajnego Towarzystwa Tomasza Zana. W latach 1915-1918 studiował teologię w Münster, a następnie jeszcze przez rok w seminarium duchownym w Gnieźnie. W 1919 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abp. Edmunda Kardynała Dalbora, a następnie objął wikariat w parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu i poświęcił się pracy pedagogicznej.

W 1920 r. ks. Piotrowski w prywatnych pomieszczeniach przy parafii otworzył pierwszą klasę Szkoły Przygotowawczej, a później nabył na swoją własność grunty z myślą o wybudowaniu budynku szkoły naprzeciw kościoła. Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego miało miejsce w 1926 r., a otwarcie budynku nastąpiło rok później. W ramach swej pracy pedagogicznej, ks. Piotrowski w 1928 r. podjął studia doktoranckie, które ukończył z tytułem doktora filozofii za pracę „Życie seksualne męskiej młodzieży gimnazjalnej – problemy psychologiczne i pedagogiczne”.

Ze szkoły przygotowawczej po latach wykształcił męskie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza i żeńskie Seminarium im. Juliusza Słowackiego.

Ks. Czesław Piotrowski wprowadził nowatorskie metody nauczania, oparte na współpracy grona nauczycielskiego i aktywnej postawie młodzieży. Kładł silny akcent na wszechstronny rozwój intelektualny, patriotyczny i religijny młodego człowieka. Dla realizacji tych założeń zatrudniał wyłącznie wybitnych profesorów, mających kształcić wzorowego obywatela.

Prowadzone przez ks. Piotrowskiego szkoły działały do 1939 r., kiedy to ich działalność została zawieszona przez niemieckiego okupanta. W budynku mieściły się biura władz okupacyjnych.

Ks. Piotrowski lata okupacji niemieckiej spędził w Warszawie, gdzie organizował tajne nauczanie. Po powrocie w 1945 r., powierzono mu rewindykację oraz odbudowę zniszczonej Drukarni i Księgarni św. Wojciecha, a od 1947 r. już jako kanonikowi kapituły metropolitalnej, odbudowę katedry poznańskiej.

W dawnym budynku szkoły od 1945 r. mieściła się Milicja Obywatelska. W latach 1956-2014 roku przeniosło się tam liceum, które wkrótce zmieniło nazwę na VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.

Ks. Czesław Piotrowski zmarł w 1963 roku po wieloletniej chorobie i został pochowany na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

W 2000 r. duchony został uhonorowany tytułem „Człowiek stulecia Łazarza”. W tym też roku zrodził się pomysł postawienia pomnika temu wybitnemu pedagogowi i społecznikowi, zawiązano Społeczny Komitet Budowy Pomnika. Zawirowania prawne i społeczne związane z odzyskaniem budynków przez archidiecezję poznańską, a następnie z uzyskaniem zgody na postawienie pomnika spowodowały zwłokę w realizacji tych zamiarów.

Archidiecezja poznańska ostatecznie odzyskała budynek w 2014 r. Budynek poddano generalnemu remontowi, który zakończył się we wrześniu 2015 r. Do odnowionego gmachu wprowadziły się ponownie szkoły katolickie: Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz.

W wyremontowanym budynku mieści się obecnie 25 sal lekcyjnych. Uczniowie szkoły katolickiej mają do dyspozycji dwie sale gimnastyczne, siłownię oraz boisko szkolne. Ponadto do szkoły powróciła kaplica.

W 14 klasach gimnazjum i 6 klasach liceum uczy się ponad 500 uczniów.

msz/Poznań/KAI