Obchody jubileuszowe odbyły się w dniach 22-24 czerwca pod hasłem „Poznań. Chrystus i my”. Przewodniczył im legat papieski kard. Dominik Duka, arcybiskup Pragi i Prymas Czech. Kulminacyjnym momentem trzydniowych obchodów była Eucharystia 23 czerwca na placu przed katedrą poznańską, podczas której odczytano przesłanie papieża Franciszka. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu biskupów, m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, abp Stanisław Gądecki, abp Wojciech Polak i abp Marek Jędraszewski.

„Biskup Jordan bardzo się natrudził, ciesząc się niezwykłą przychylnością księcia Mieszka I, aby naród powierzony jego pasterskiej trosce z pogańskich obrządków do wiary chrześcijańskiej doprowadzić. Słuszną jest więc rzeczą, by był on wspominany przez tamtejszy Kościół lokalny” – napisał papież Franciszek w przesłaniu do uczestników jubileuszu, w którym dołączył swoje apostolskie błogosławieństwo.

Obchody rozpoczęły się 22 czerwca w poznańskiej farze. Mszy św. inaugurującej uroczystości i upamiętniającej 50. rocznicę koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania, przewodniczył abp Wojciech Polak, Prymas Polski. „Jeśli bowiem przybycie pierwszego biskupa wiązało się niewątpliwie z rozpoczęciem dzieła ewangelizacji tych piastowskich ziem, to – jak przypomniał nam kiedyś na Jasnej Górze św. Jan Paweł II – wraz z Chrystusem przybyła do Ojczyzny naszej od razu Matka Jego. Przybyła i była obecna wraz ze swym Synem, jak mówią nam o tym liczne świadectwa pierwszych wieków chrześcijaństwa w Polsce, a w szczególności pieśń Bogurodzica” – podkreślił w homilii prymas Polski.

Eucharystii w dniu 23 czerwca, na placu przed katedr a poznańską, przewodniczył kard. Dominik Duka, arcybiskup Pragi i Prymas Czech. W homilii kard. Duka nazwał wielkim zadaniem dla Kościoła w XXI wieku zwrócenie sakramentom ich miejsca nie tylko w życiu jednostki, parafii czy diecezji, ale w ramach całej kultury i cywilizacji. „Nazywamy ją chrześcijańską, czy zachodnią, ale wiemy, że współczesny kryzys jest przede wszystkim kryzysem fundamentów naszej kultury i cywilizacji, która jest w istocie uniwersalna” – zauważył prymas Czech.

W niedzielę 24 czerwca na Ostrowie Tumskim odbył się Ogólnopolski Festyn Rodzinny, organizowany przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej i miasto Poznań, pod hasłem „Poznań dla zdrowia i rodziny – Bądźmy razem”. Rodzinne świętowanie poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego. W homilii przewodniczący Episkopatu podkreślił, że „nowe zaangażowanie misyjne jest w stanie odnowić Kościół, wzmocnić naszą wiarę i tożsamość chrześcijańską, dać chrześcijańskiemu życiu nowy entuzjazm, ponieważ wiara umacnia się, gdy jest przekazywana”.

Biskupstwo poznańskie powstało w 968 r. i do roku 1000 obejmowało całe państwo polskie. Biskup Jordan, ustanowiony przez papieża Jana XIII, zapoczątkował historię polskiej hierarchii kościelnej, a książę Mieszko I zbudował w Poznaniu pierwszą katedrę na ziemiach polskich. Do 1798 r. do biskupstwa poznańskiego należała m.in. Warszawa. W latach 1821-1946 w Poznaniu znajdowała się rezydencja prymasów Polski.

BP KEP