Prymas Polski: Rodzina wychowuje do miłości Ojczyzny

30-12-2018
701

„Szacunek i troska, a także konsekwentne wsparcie dla rodziny jest najlepszą społeczną inwestycją” – mówił abp Wojciech Polak w homilii Mszy św. celebrowanej w Niedzielę Świętej Rodziny w Zdziechowie.

Była to także okazja do uczczenia 100. rocznicy Bitwy pod Zdziechową – jednej z najpoważniejszych potyczek Powstania Wielkopolskiego. Po wyzwoleniu Gniezna do tej właśnie miejscowości sprowadzony został 400-osobowy oddział niemiecki z Bydgoszczy z zadaniem odbicia miasta. Powstańcy gnieźnieńscy uprzedzili jednak atak i zmusili Niemców do wycofania i złożenia broni.

„Zwycięstwo pod Zdziechową stało się nie tylko ocaleniem Gniezna czy Poznania, ale także ważnym impulsem do wyruszenia powstańców na Kujawy i Pałuki. Wieść o nim dodawała odwagi i wzbudzała nadzieję” – mówił Prymas wspominając jedynego poległego pod Zdziechową powstańca Wincenty Dondajewski z Wrześni, męża i ojca pięciorga dzieci, członka Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i organizacji związkowej, weterana I wojny światowej.

„W swej własnej historii rodzinnej, jakże jednak podobnej do tak wielu innych historii rodzin powstańczych, niósł doświadczenia charakterystyczne dla tamtego czasu” – przyznał abp Polak dodając, że taki właśnie był duch wielkopolskich rodzin, które w czasie zaborów zachowały myśl o wolnej Polsce, a wraz z dojrzewaniem nowoczesnego społeczeństwa, rozwijały troskę o wychowanie młodego pokolenia w miłości Ojczyzny, przygotowując je jednocześnie na nowe czasy.

>>Więcej

Za: www.prymaspolski.pl