Dożynki są okazją do podziękowania Bogu za troskę o rolnika i jego rodzinę, a także do podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę od wczesnego rana do późnego wieczora i zmaganie się z suszą – mówił abp Stanisław Gądecki. Wojewódzko-archidiecezjalne święto plonów odbyło się w Wielkopolsce w Siedlcu koło Wolsztyna.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył w homilii, że „wynalazek rolnictwa znaczy więcej dla ludzkości niż lądowanie człowieka na księżycu, bo bez rolnictwa nie rozwinęłaby się żadna ludzka cywilizacja”. Przypomniał, że święto plonów ma nie tylko swoje bogate dzieje, ale posiada swoje miejsce w Biblii jako święto plonów ziemskich, duchowych i czasów ostatecznych.

>>Tekst homilii

Metropolita poznański zachęcił do odpowiedzialnego korzystania z dóbr ziemskich. „Trzeba wspólnie wypracować nową równowagę między rolnictwem, przemysłem i usługami, aby owszem, nikomu nie zabrakło chleba i pracy, ale jednocześnie by powietrze, woda i inne zasoby naturalne były chronione jako dobra powszechne, czyli konieczne jest kultywowanie i szerzenie jasnej świadomości etycznej” – mówił abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu zachęcał także do łączenia osobistej odpowiedzialności ze społecznym wymiarem rolnictwa, bazującego na odwiecznych wartościach, takich jak gościnność, solidarność, dzielenie trudu pracy.

„Prawdziwa wolność synów Bożych jest przyjęciem odpowiedzialności za siebie, za innych, za świat. Ponosimy osobiście tę odpowiedzialność, ponieważ kochamy Boga, a zatem kochamy także Jego stworzenia. To jest pozytywna wolność, która nie lęka się ostatecznego czasu żniwa ani Chrystusa siedzącego na obłoku, ani sierpa, który zostanie rzucony na ziemię w dniu ostatnim” – podkreślił abp Gądecki.

W dożynkach wojewódzko-archidiecezjalnych obok rolników, sadowników i ogrodników wzięli udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, duszpasterze rolników i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

KAI

Zdjęcie: archiwum www.archpoznan.pl

BRAK KOMENTARZY