W spotkaniu, do którego doszło w poniedziałek, 30 maja uczestniczyli: Andrzej Anasiak, delegat stanowy oraz Tomasz Wawrzkowicz sekretarz stanowy polskich Rycerzy Kolumba.

Bracia Rycerze zrelacjonowali przebieg VI Konwencji Stanowej w Łomży oraz program obchodów 10-lecia Rycerzy Kolumba w Polsce. Przedstawiono również zaangażowanie Rycerzy Kolumba w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz udział w inicjatywach realizowanych w parafiach i diecezjach, a także w uroczystościach ogólnopolskich.

Omówiono program „Budowania Kościoła Domowego” i udział Rycerzy Kolumba w dziełach realizowanych przez Konferencję Episkopatu Polski w imię dewizy Zakonu: „solidarni z biskupami i księżmi”.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył zaangażowanie Rycerzy Kolumba w realizacji dzieł miłosierdzia, a także udział Rycerzy, a w szczególności Korpusu Reprezentacyjnego Stopnia Patriotycznego w uroczystościach religijnych i patriotycznych.

Delegat i sekretarz stanowi przedstawili także abp. Gądeckiemu aktualny stan rozwoju Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce oraz omówili dalsze plany rozwoju Rycerstwa w Polsce. Zaprosili również przewodniczącego KEP na odbywającą się w 2017 roku w Stanach Zjednoczonych Najwyższą Konwencję Rycerzy Kolumba i na Konwencję Stanową, która w 2017 roku odbędzie się w Rzeszowie.

Andrzej Anasiak przekazał arcybiskupowi okolicznościowy ryngraf oraz rezolucje, które podjęli uczestnicy VI Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba Jurysdykcji Polskiej.

VI Konwencja Stanowa Zakonu Rycerzy Kolumba Jurysdykcji Polskiej obradowała w Łomży w dniach 22-23 kwietnia. Podczas zgromadzenia podjęto deklarację w sprawie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, oraz rezolucje na temat przyjęcia Św. Wojciecha za patrona Roku Bratniego wszystkich Rycerzy Stanu Polska i o modlitwie za rządzących.

Rycerze Kolumba od ponad 130. lat są nierozerwalnie związani ze Stolicą Apostolską i uznawani na całym Świecie za „prawe silne ramię Kościoła katolickiego”. W Polsce istnieją od 2006 roku, gdzie liczą obecnie prawie 90 rad lokalnych i prawie 4,5 tys. członków.

mip, Rycerze Kolumba / Warszawa

BRAK KOMENTARZY