Przewodniczący Episkopatu: To był dobry rok

31-12-2017
2307

Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, pierwszy dokument Episkopatu w całości poświęcony patriotyzmowi, pierwszy Dzień Ubogich – wymienił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, mówiąc o nowych inicjatywach, które pojawiły się w Kościele w 2017 roku.

Przewodniczący Episkopatu Polski pozytywnie ocenił mijający rok. „Myślę, że ten rok był dobry, jeśli chodzi o życie Kościoła, ponieważ pojawiło się w nim wiele cennych inicjatyw, które budzą nadzieję na przyszłość” – powiedział abp Stanisław Gądecki. Wśród ważnych wydarzeń wymienił m.in. obchodzony 30 kwietnia Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. „Zwrócono w ten sposób uwagę na podstawę naszej wiary, na Biblię. W porządku wiary wszystko powinno się zaczynać od Pisma Świętego. Jeden jest tylko Bóg, a poznajemy Go nie skądinąd, ale z Pisma świętego. Cokolwiek więc ono głosi, w to powinniśmy wierzyć, i cokolwiek uczy, to przyjąć. Mamy tak wierzyć w Ojca, jak On chce, aby weń wierzono, i tak wysławiać Syna, jak Ojciec chce, aby Go sławiono, i tak przyjąć Ducha Świętego, jak On chce, aby był dany. Nie godzi się iść za własnym pragnieniem i własnym rozumieniem, ani też przeinaczać tego, co od Boga pochodzi, ale pojmować Jego naukę tak, jak On ją zechciał podać w Piśmie świętym” – uczył św. Hipolit. Zwrócił też uwagę na wydany przez Konferencję Episkopatu Polski dokument „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, który ocenił jako pożyteczny m.in. ze względu na zwrócenie w nim uwagi na to, że „miłość do własnej ojczyzny nigdy nie może być usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji oraz przemocy”.

Abp Gądecki wymienił obchodzone w 2017 roku jubileusze i rocznice. Między innymi: 300-lecie koronacji obrazu jasnogórskiego, 140-lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, 100-lecie objawień fatimskich a także rozpoczęcie jubileuszu 100-lecia działalności KUL, czyli „uczelni, która od dziesiątek lat podjęła się szlachetnego ciężaru przygotowywania elit dla Kościoła katolickiego w Polsce i dla całej Ojczyzny”. Wspomniał też o 75. rocznicy śmierci Edyty Stein uczczonej listem Episkopatu i o 50-leciu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Mówiąc o obchodach 500-leciu reformacji, zauważył, że „starały się one zmienić optykę i zamiast rozdrapywania ran i szukania tego, co dzieli, spojrzeć na Kościoły nie z perspektywy podziału, ale z perspektywy dążenia do jedności”.

Zwrócił też uwagę na obywatelską inicjatywę ustawodawczą „Zatrzymaj aborcję”. „W ostatnim apelu Prezydium Episkopatu daliśmy pełne poparcie dla tej inicjatywy” – podkreślił, dodając, że Kościół od samego początku jest przekonany o tym, że ochrona życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci jest jego pierwszym z praw człowieka i obowiązkiem Kościoła. Wspomniał też o decyzji Sejmu o zakazie handlu w niedzielę, który będzie obowiązywał od 2020 roku. Nazwał ją „krokiem w dobrym kierunku, zbliżającym nas do Europy”.

Zauważył też, jak ważne były inicjatywy trzeźwościowe w ostatnim roku, a wśród nich Narodowy Kongres Trzeźwości, który odbył się w Warszawie z udziałem specjalistów od uzależnień, parlamentarzystów, duchownych i tych wszystkich, którzy propagują abstynencję. Trzeźwość jest jednym z fundamentów życia osobistego, rodzinnego i narodowego. Jedynie ludzie trzeźwi mogą realizować swoje najpiękniejsze marzenia o miłości i radości, o życiu w harmonii z Bogiem, o założeniu trwałej i szczęśliwej rodziny, czy też o życiu kapłańskim lub zakonnym. Jedynie ludzie trzeźwi są w stanie żyć w wolności dzieci Bożych. Kongres skończył się bardzo konkretnymi zaleceniami, choćby dotyczącymi skrócenia czasu sprzedaży alkoholu – powiedział Przewodniczący Episkopatu.

Wśród wielu inicjatyw, które w Kościele w Polsce w roku 2017 miały miejsce już po raz kolejny, abp Gądecki wyróżnił Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Targi Wydawców Katolickich, a także Dzień Papieski, dzięki któremu Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wspiera około 2 300 stypendystów.

Mówiąc o tym, co ważnego wydarzyło w Kościele w ciągu ostatniego roku w dziedzinie nauczania, nawiązał do zamordowania w Boliwii wolontariuszki misyjnej Heleny Kmieć. „To jest najmocniejsze świadectwo, będące potwierdzeniem nauczania Kościoła przez życie w pełni zaangażowane i spójne z wiarą – podsumował.

BP KEP