Dziękuję Panu Bogu za życie tego gorliwego pasterza, a zwłaszcza za jego zaangażowanie w ramach gremiów Konferencji Episkopatu Polski tj. Komisji KEP ds. Duszpasterstwa Rolników, Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza, Komisji ds. Misji oraz Komisji ds. Rodzin – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w kondolencjach po śmierci bp. Tadeusza Werno, biskupa pomocniczego seniora diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Publikujemy pełny tekst kondolencji:

Warszawa, dnia 20 grudnia 2022

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

z wielki smutkiem przyjąłem informację o śmierci Jego Ekscelencji księdza biskupa Tadeusza Werno pierwszego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w latach 1974-2007, wikariusza generalnego diecezji, przewodniczącego wydziału duszpasterskiego, komisji liturgicznej oraz komisji śpiewu i muzyki kościelnej kurii diecezjalnej, członka rady kapłańskiej i duszpasterskiej, przewodniczącego komitetu budowy Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, duszpasterza internowanych i uwięzionych w czasie stanu wojennego, trzykrotnego administratora diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a wcześniej konsultora diecezjalnego i referenta ds. powołań duchownych, dyrektora wydziału duszpasterskiego kurii gorzowskiej, ojca duchownego w Niższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wielkopolskim, redaktora „Gorzowskich Wiadomości Kościelnych” oraz proboszcza parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie.

Dziękuję Panu Bogu za życie tego gorliwego pasterza, a zwłaszcza za jego zaangażowanie w ramach gremiów Konferencji Episkopatu Polski tj. Komisji KEP ds. Duszpasterstwa Rolników, Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza, Komisji ds. Misji oraz Komisji ds. Rodzin.

Proszę Boga o miłosierdzie dla śp. biskupa Tadeusza, powierzając go wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, królowej Apostołów.

Niech odpoczywa w pokoju,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

__________________
Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Edward DAJCZAK
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski