Życzę, aby był Ksiądz Biskup sługą pokornym, dla którego nie ludzkie ambicje, poklask i zaszczyty, ale miłość Chrystusowego krzyża będzie motywem do podejmowania codziennej walki duchowej, a w jej ramach posługi biskupiej wobec wiernych, którym Ksiądz Biskup służy – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach dla bp. Piotra Przyborka z okazji sakry biskupiej.

Publikujemy pełny tekst życzeń:

 

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2022 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

w imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć jak najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji przyjęcia sakry oraz powitać w gronie biskupów polskich. Zapewniam o modlitwie w intencji Waszej Ekscelencji ze strony wiernych i pasterzy Kościoła w Polsce.

W posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores gregis czytamy „zadaniem każdego biskupa jest w rzeczywistości głoszenie światu nadziei, poczynając od głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa (…) Należy do niego w szczególności zadanie, by być prorokiem, świadkiem i sługą nadziei. Powinien wzbudzać ufność i uzasadniać wobec wszystkich nadzieję chrześcijańską (por. 1 P 3, 15). Biskup jest prorokiem, świadkiem i sługą tej nadziei przede wszystkim tam, gdzie silniejsza jest presja kultury immanentystycznej, spychającej na margines każde otwarcie na transcendencję” (PG, 3).

Biskup – prorok, świadek i sługa nadziei.

Życzę więc Księdzu Biskupowi, aby – będąc samemu głęboko zakorzenionym w miłości Chrystusowej – był Ksiądz Biskup najpierw świadkiem wiarygodnym, który sam karmi się nadzieją, pełniąc niełatwe zadania biskupa we współczesnym świecie. Życzę, aby był Ksiądz Biskup prorokiem gorliwym, zapalającym swoim autentyzmem wiary i posługi wszystkich wiernych oraz braci w kapłaństwie do jeszcze większej miłości Chrystusa i jego Kościoła. Życzę wreszcie, aby był Ksiądz Biskup sługą pokornym, dla którego nie ludzkie ambicje, poklask i zaszczyty, ale miłość Chrystusowego krzyża będzie motywem do podejmowania codziennej walki duchowej, a w jej ramach posługi biskupiej wobec wiernych, którym Ksiądz Biskup służy.

Najświętszej Maryi Panie – Pani Jasnogórskiej – pokornej Służebnicy nadziei życie i posługę zawierzam, zapewniając o mojej modlitwie.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

___________________
Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Piotr Przyborek
Biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej