Respektowanie prawa Bożego gwarantuje przyszłość nam i kolejnym pokoleniom Polaków

03-05-2015

Na szczególnej modlitwie za wszystkie osoby konsekrowane i za naszą Ojczyznę przed zbliżającymi się wyborami, upływa tegoroczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na Jasnej Górze. Sumę odpustową z udziałem Prymasa, kilkunastu biskupów i ok. 10 tysięcy wiernych celebrował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

0
1425
Fot. BP KEP
Fot. BP KEP

Abp Stanisław Gądecki wzywał w homilii do odnowienia naszych osobistych i narodowych więzi z Chrystusem. Podkreślił, że tylko trwanie w Kościele, przystępowanie do sakramentów i respektowanie prawa Bożego gwarantują przyszłość nam i kolejnym pokoleniom Polaków. – Zbyt wiele mówimy dzisiaj o akcjach, działaniach, doskonaleniu metod apostolstwa, a zapominamy o tym, że przede wszystkim trzeba ożywić więź ze Zbawicielem, której owocem jest miłość braterska – mówił kaznodzieja.

Przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi przewodniczący Episkopatu przypomniał o prawie i obowiązku katolika do udziału w wolnych wyborach dla pożytku dobra wspólnego. Podkreślił jednak, że „ludzie wierzący winni oddać głos na te osoby, których postawa i poglądy nie sprzeciwiają się wierze”. Wśród wartości, które nie podlegają żadnym negocjacjom kaznodzieja za papieżem Benedyktem XVI wymienił: „szacunek i obrona ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, rodzina oparta na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety, prawo i obowiązek rodziców do wychowania dzieci oraz promocja dobra wspólnego we wszystkich jego formach”.

Kaznodzieja podkreślił, że „dobrowolna rezygnacja z udziału w wyborach jest grzechem zaniedbania, ponieważ jest odrzuceniem odpowiedzialności za losy Ojczyzny”. – Nie możemy zapominać o tym, że Pan Jezus posłał apostołów na cały świat, aby go zmienili, a nie żeby świat zmienił apostołów – zauważył abp Gądecki.

Zwracając się do polityków kaznodzieja mówił, że „byłoby głębokim fałszem, gdyby ktoś, kto świadomie i dobrowolnie narusza jedność Kościoła, głosząc publicznie prawdy sprzeczne z jego nauczaniem, przystępował do Komunii świętej”. – Ostrzeganie polityków, którzy publicznie sprzeciwiają się nauczaniu Kościoła, że mogą utracić właściwą dyspozycję do przyjmowania Komunii świętej nie jest żadną uzurpacją ze strony pasterzy Kościoła, ale ich obowiązkiem. Trzymanie się nauczania Kościoła pozwala katolickiemu politykowi uniknąć swego rodzaju schizofrenii duchowej. Uniknąć życia w dwóch równoległych a przeciwstawnych sobie światach; w świecie wyznawanej wiary i świecie polityki – podkreślił arcybiskup. Zauważył, że „polityk katolicki nie może abstrahować od zasad wiary i popierać regulacje prawne, które sprzeciwiają się tym zasadom. Odrzucenie tego rodzaju duchowej schizofrenii nie oznacza wcale, że wierzący polityk winien zastępować prawo państwowe prawem kanonicznym. Nie może on także zgodzić się na to, że racji stanu nie sposób pogodzić we wszystkim z racją sumienia i że czasami trzeba o sumieniu zapomnieć, skoro taki grzech przyniesie większą korzyść państwu”

Kaznodzieja przestrzegł, że „gdy zlekceważymy prawo Boże, nasze przedsięwzięcia doprowadzą nas prędzej czy później do zguby. Wszelka władza, która nie respektuje prawa Bożego, prędzej czy później staje się bandą złoczyńców”.

Przewodniczący Episkopatu prosił „tak wszystkich wiernych świeckich, jak i osoby duchowne, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny, o liczny udział obywateli w wyborach prezydenckich”. Polecił Matce Bożej, Królowej Polski tę ważną dla nas wszystkich sprawę.

Na początku Mszy św. słowa powitania wypowiedział o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. Podkreślił, że „pragniemy zawierzyć Matce i Królowej naszej Ojczyzny to wszystko, co służy prawdziwej i autentycznej odnowie, odbudowie polskiego narodu, poczynając od jej duchowych i moralnych fundamentów, które dziś na wszelkie możliwe sposoby często się niszczy i obala”. – Chcemy zawierzyć wszystko, co składa się na całość doczesnej egzystencji narodu, przynosimy nasze dziś i równocześnie pragniemy wyprosić łaskę, ażeby te wszystkie szlachetne poczynania, które zmierzają do odnowy życia naszego narodu, znalazły dla siebie właściwą drogę i właściwe zrozumienie – mówił Generał Paulinów.

Podczas Eucharystii został ponowiony Milenijny Akt Oddania Narodu Matce Bożej. Natomiast po Komunii św. wierni, którzy zdecydowali się na podjęcie modlitwy za dzieci nienarodzone, złożyli przyrzeczenia Duchowej Adopcji.

W uroczystościach uczestniczyli arcybiskupi i biskupi polscy: abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański; abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp Wojciech Polak, Prymas Polski, metropolita gnieźnieński; abp Józef Michalik, metropolita przemyski; abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński; bp Ignacy Dec, biskup świdnicki; bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski; bp Marek Mendyk, legnicki bp pomocniczy; bp o. Łukasz Buzun, bp pomocniczy diecezji kaliskiej; bp Piotr Turzyński, bp pomococniczy diecezji radomskiej; bp Rafał Markowski, bp pomocniczy archidiecezji warszawskiej; bp senior Jan Wieczorek z diecezji gliwickiej.

Obecni byli m.in.: Kapituła Archikatedralna; Wyższe Seminarium Duchowne Archidicezji Częstochowskiej z rektorem ks. dr Andrzejem Przybylskim; Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z prezesem Zarządu Maciejem Szepietowskim, posłowie, europosłowie oraz przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, przedstawiciele Polonii światowej, animatorzy obrońców Dziecka Poczętego z kraju i ze świata, przedstawiciele Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i Bractwa Eucharystycznego, Rycerze Jasnogórskiej Bogarodzicy.

Przed Mszą św. odbyła się modlitwa różańcowa w intencji osób zakonników i sióstr zakonnych w Roku Życia Konsekrowanego. Medytacje przed poszczególnymi tajemnicami odczytywała według słów św. Papieża Jana Pawła II, Halina Łabonarska, aktorka polskich scen, a poszczególne tajemnice w modlitwie prowadziły przedstawicielki wspólnot zakonnych.

KAI / it / Jasna Góra

Fot. BP KEP

BRAK KOMENTARZY