„Sercem synodu jest wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego i słuchanie siebie wzajemnie” – mówił w katedrze bydgoskiej bp Krzysztof Włodarczyk. Eucharystia zainaugurowała etap diecezjalny XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Ogólnoświatowe wydarzenie pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, ma wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy obejmuje trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie do października 2023 roku. – Sercem synodu jest wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego i słuchanie siebie wzajemnie. Celem – oprócz nauki synodalności – jest odbudowa wiary w sercach ludzi – tłumaczył bp Krzysztof Włodarczyk.

Ordynariusz podkreślił, że Kościół jest tajemnicą i tylko przez wiarę ludzie są w stanie poznać, czym jest on w swojej wewnętrznej naturze. – Określenie „misterium Kościoła” oznacza, że jego istota jest całkowicie nadprzyrodzona, na wzór istoty swojego założyciela Jezusa Chrystusa i „polega na tym, że Chrystus ukochał go i poświęcił się dla niego” – mówił, cytując św. Pawła VI. – Co prawda Kościół istnieje w historii, ale równocześnie ją przekracza. Jedynie „oczami wiary” można w jego rzeczywistości widzialnej dostrzec rzeczywistość duchową, będącą nośnikiem życia Bożego. Kościół jako tajemnica jest miejscem, w którym w sposób rzeczywisty można spotkać przemawiającego do ludzi i współdziałającego z nimi Boga – podkreślił, dodając, że Kościół jest sakramentem zbawienia, przez Chrystusa, który jest obecny „aż do skończenia świata”.

Biskup Włodarczyk zwrócił również uwagę na znaczenie liturgii w Kościele. Dodał, że jej sprawowanie szczególnie uobecnia Chrystusa i Jego zbawcze dzieło, które prowadzi ku oddawaniu czci Bogu, głoszeniu Ewangelii oraz pełnieniu czynów miłości.

Biskup Bydgoski podkreślił również, że dominującym określeniem Kościoła, które wydobywa się z jego dokumentów, jest „Lud Boży”. – Jednocześnie nie trudno zauważyć, że są w nich częste wzmianki o wspólnocie i o jedności. Świadczy o tym pierwszy punkt, fundamentalnej dla soborowego myślenia, Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” („Światło narodów”) – dodał, zauważając, że wszystkie obrazy Kościoła, po jakie obficie sięga wspomniana konstytucja, tętnią pełnią osobowego życia. – Kościół jako rola uprawna, winnica, Matka, Oblubienica niepokalanego Baranka, jedno Ciało, sakrament jedności – czyli znak i narzędzie „wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. I wreszcie Kościół jako wspólnota, communio, w którym to obrazie wyraźnie zarysowują się już treści eucharystyczne – powiedział.

Zwracając uwagę na znaczenie słowa missio, bp Krzysztof Włodarczyk, podkreślił, że każdy z ochrzczonych jest posłany do świata jako świadek wiary. Również świeccy, którzy mogą docierać do miejsc, do których nie docierają duchowni. To są peryferie, o których tak często mówi Papież Franciszek.

Marcin Jarzembowski/diecezja.bydgoszcz.pl/