Podsumowanie wizyty ad limina, synod biskupów, odniesienie się do spraw ochrony dzieci i młodzieży, trwający Rok Rodziny Amoris Laetitia oraz bieżąca sytuacja w kraju, to główne tematy dwudniowego 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które rozpoczęło się na Jasnej Górze. Biskupi dokonają też koniecznych wyborów do poszczególnych gremiów Konferencji.

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podsumowując spotkanie polskich biskupów z papieżem Franciszkiem zauważył, że Ojciec Święty wiele mówił o synodzie Kościoła, który jest niezwykłym przedsięwzięciem uniwersalnym, a z punktu widzenia historycznego niespotykanym. „Synodalność w Kościele istniała od samego początku, ale inaczej była definiowana. Papież Franciszek zachęca do uniwersalności, do bycia razem całego Kościoła i w tym tkwi problem, żeby zachęcić wszystkich ludzi dobrej woli, by weszli w dyskusję na temat odnowy Kościoła, ale nie jego przedefiniowania czy przeobrażenia” – powiedział abp Gądecki. Podkreślił, że „prawdziwa i dorzeczna reforma jest tylko wtedy, gdy ona odnawia i pogłębia zrozumienie Kościoła”.

„Zadania w obszarze synodalności w Kościele w Polsce zostały nakreślone już wcześniej, odbyło się bowiem ogólnopolskie spotkanie koordynatorów, czyli osób odpowiedzialnych za synod w poszczególnych diecezjach. Chodziło o to, by każda diecezja nie zaczynała od innego kierunku, i by wypracować sposób, który pozwoli na zaangażowanie każdego członka Kościoła w dyskusję na temat tego, jak odnowić Kościół” – przypomniał przewodniczący Episkopatu Polski.

Zauważył, że program zasadniczo jest przygotowany, chodzi tylko teraz o odpowiednią zachętę, by była ona skuteczna. „Wiemy jak trudno jest zaangażować ludzi w modlitwę, w dyskusję, a przede wszystkim w czyn pogłębiający Kościół” – podkreślił abp Gądecki: jest wielu tych, którzy mówią, że my się na tym nie znamy, inni mówią, że nigdy tego nie robili i po co mają się angażować, i pozostaje tylko jakaś niewielka część, która chętnie się angażuje.

Abp Gądecki podkreślił, że „to co najważniejsze w całym procesie synodalnym, to, to by nie wprowadzić Kościoła w zawirowanie, ale pokazać jasną drogę do Chrystusa, która przysłuży się przyszłości Kościoła i naszej Ojczyzny”.

XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” zostało zainaugurowane w Rzymie 9 i 10 października, a we wszystkich diecezjach na świecie – 17 października. Koordynatorem prac synodalnych w Kościele w Polsce jest bp Adrian Galbas, przewodniczący Rady Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski. Podczas zebrania Episkopatu głos zabierze również prof. Aleksander Bańka, który wziął udział w rozpoczęciu Synodu.

Nawiązując do obecnej trudnej sytuacji na wschodniej granicy, przewodniczący Episkopatu,zauważył jej różne aspekty i wielość podmiotów uczestniczących w tym konflikcie. „Chodzi o samą obecność migrantów, państwo polskie i białoruskie, Kościół w Polsce i na Białorusi” – wylicza.

Abp Stanisław Gądecki podkreśla,że punktem wyjściowym naszej postawy zawsze jest modlitwa „po to, by dobrze zrozumieć głos Ducha Świętego, bo mamy zwyczaj zaczynania dyskusji od rozmowy z sobą, albo z naszymi imaginacjami, nie słuchając Ducha Świętego czyli praktycznie przepycha się w nas wizja gazetowa, która jest bardzo niebezpieczna, bo stanowi ona część manipulacji, jaka dokonuje się na naszych oczach”.

„Rozpoznanie na modlitwie tego, co mamy czynić jest punktem wyjścia, ale potem jest rzeczywista potrzeba czynów” – podkreśla przewodniczący KEP. „Potrzebne są nie tylko słowa, ale czyny. Obecność Caritas i wolontariuszy są nie do przecenienia, bo jeśli to nie zmieni się w postawę pro humanitarną, życzliwą dla tych ludzi, to ryzykuje się gołosłowiem, potwierdzeniem w praktyce, że to co mówimy, nic nie znaczy. „Zbiórka którą ogłosiłem na rzecz migrantów i długofalowa pomoc tym ludziom, którzy są w ośrodkach migracyjnych, są po to, by potwierdzić, że w tym procesie chcemy czynnie uczestniczyć” – podkreśla abp Stanisław Gądecki.

Jak poinformował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak, w związku z trwającym Rokiem Rodziny Amoris Laetitia, punktem obrad mają być też sprawy rodziny. Podejmowane inicjatywy przedstawi przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny bp Wiesław Śmigiel oraz dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ks. Przemysław Drąg.

Jednym z zaproszonych gości 390. Zebrania Plenarnego KEP będzie też dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce ks. Maciej Będziński. Jego obecność będzie związana z przypadającymi w 2022 roku jubileuszami: 400-leciem powołania do życia Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 200-leciem powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz 100. rocznicą podniesienia Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Dzieła św. Piotra Apostoła i Dzieła Misyjnego Dzieci do rangi dzieł papieskich.

Wśród kwestii prawnych, które zostaną poruszone na Jasnej Górze, znajdzie się m.in. konstytucja apostolska „Pascite gregem Dei” (Paście owczarnię Bożą), która wchodzi w życie 8 grudnia br. Na jej mocy papież Franciszek promulgował nowy tekst księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego, zawierający przepisy dotyczące sankcji karnych w Kościele. Mówi ona m.in. o karaniu sprawców wykorzystywania seksualnego małoletnich, czy przestępstw gospodarczych.

Podczas zebrania biskupów zostaną przeprowadzone wybory do niektórych gremiów Konferencji Episkopatu Polski.

Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski potrwa do jutra.

Na zakończenie ok. godz. 14.00 zaplanowana jest konferencja prasowa.

it/ BP JG

Obrady - 390. Zebranie Plenarne KEP - Jasna Góra, 18 listopada 2021 r.

BRAK KOMENTARZY